Teknisk

Felles veilysmedarbeider

Agder energi har tidligere bistått kommunene med drift av veilysanleggene kommunene har bygget ut. Selskapet ønsket ikke å videre denne ordningen. Gjennom kommunesamarbeidet Østre Agder ble en enige om at en felles medarbeider for alle kommunene ville kunne løse denne oppgaven. En hovedoppgave i samarbeidet er å bidra til pålagt utskifting av kvikksølv-armatur med moderne LED-belysning. Erfaringen er at dette leder til reduserte driftskostnader på anleggene som dekker inn investeringen. Miljøeffekten er meget positiv gjennom redusert energiforbruk.

Felles veilysnormal

De åtte kommunene har utarbeidet en felles veilysnormal som skal bidra til felles standard på nye og oppgraderte veilysanlegg. Alle entereprenører som gir inn tilbud på veilysanlegg for kommunene eller utbyggere av boliger og næringsområder må benytte veilysnormalen i sin planlegging.

Kontaktinformasjon:

Torbjørn Falch
Driftsleder vei

Tlf: 47 71 35 25
E-post: torbjorn.falch@arendal.kommune.no