Fagutvalg for veilys

Fagutvalg for veilys skal løpende følge opp drifts- og vedlikeholdskontrakten for veilys overfor leverandøren. Fagutvalget er kontaktpunkt for Agder energinett ved drøfting av tekniske anlegg og leveranse av strøm som angår flere samarbeidskommuner når det  gjelder veilysanlegg. Det vil også være kontaktpunkt for Agder fylkeskommune i spørsmål som gjelder veilysanlegg.

Medlemmer i Fagutvalg veilys:  

  • Vidar Holmsen Engh, Arendal kommune
  • Lars Marius Ytterstad, Grimstad kommune
  • Hans Jomås, Froland kommune
  • Ole Arthur Løite, Gjerstad kommune
  • Odd Arne Børset, Risør kommune
  • Anton Thomassen, Tvedestrand kommune
  • Tore Smeland, Vegårshei kommune
  • Jan Terje Jansen, Åmli kommune

Kommer…

Møtereferat fra kontaktmøtet mellom Fagutvalg og Agder energi nett 04.06.2021

Referat fra fagutvalg for veilys sitt statusmøte 10.12.2020.

Hopp rett ned til innholdet