Teknisk forum

Medlemmer i Østre Agder teknisk forum:

 • Leder Jon Øystein Dalsmo – Enhetsleder kommunalteknikk og geodata, Arendal kommune (Leder)
 • Nestleder Tore Smeland – Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning, Vegårshei kommune (Nestleder)
 • Fredrick Høyer-Berntsen – Virksomhetsleder, Froland kommune
 • Ole Arthur Løite – Tjenesteleder teknisk drift, Gjerstad kommune
 • Einar Werner Frøyna – Leder teknisk tjenester, Risør kommune
 • Anthon Thomas Thomassen – Enhetsleder, Tvedestrand kommune
 • Jan Terje Jansen – Konstituert leder/senioringeniør, Åmli kommune
 • Hans Tvetereid – Enhetsleder/plansjef, Grimstad kommune

Mandat for Østre Agder teknisk forum.

 

Ole Jørgen Etholm

Sekretariatsleder
Telefon 478 11 568

Saker og aktiviteter

Her finner du referater og underlagsdokumenter fra møter i teknisk forum.

Møteplan for Østre Agder teknisk forum

 

Medlemmer i Østre Agder teknisk forum:

 • Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal
 • Nestleder Tore Smeland – Vegårshei
 • Fredrick Høyer-Berntsen – Froland
 • Ole Arthur Løite – Gjerstad
 • Hans Tveitereid – Grimstad
 • Anthon Thomas Thomassen – Tvedestrand
 • Jan Terje Jansen- Åmli
 • Einar Werner Frøyna – Risør

Kommer …

 • Referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 8.desember 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Utkast til referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 13.oktober 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum onsdag 8.september 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 26.mai 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 7.april 2021. Innkalling til møtet. Det er ingen vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 17.februar 2020. Innkalling til møte Østre Agder teknisk forum. Vedlegg til innkallingen. Ekstra vedlegg til møtet.

2019

 • Referat fra møte Østre Agder teknisk forum 15.oktober. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Innkalling til møte Østre Agder teknisk forum 20.august 2019. Møtet ble avlyst  på grunn av mange forfall
 • Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 24.april 2019. Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum 24.april 2019.
 • Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 12.februar 2019. Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum 12.februar 2019.
 • Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 15.januar 2019.

2018

 • Innkalling til møte i 26.november 2018. Referat fra møtet.
 • Referat fra konstituerende møte 12.oktober 2018. Orientering fra IKT Agder om rolle som styringsgruppe for IKT løsninger i teknisk sektor.
 • Innkalling til møte 12.oktober 2018.     Vedlegg til innkallingen