Teknisk forum

Velkommen

Prioriterte satsingsområder 2018:

Østre Agder teknisk forum er nyetablert og derfor foreligger det foreløpig ikke prioriteringer for deres arbeid.

Kontaktinformasjon:

Ole Jørgen Etholm
 Sekretariatsleder

Adresse:
Sam Eydes plass 2,
4891 Grimstad

Telefon:
 47811568

Epost: ole.jorgen.etholm@ostreagder.no

Relevante dokumenter: