Teknisk forum

Velkommen

Prioriterte satsingsområder 2018:

Østre Agder teknisk forum er nyetablert og derfor foreligger det foreløpig ikke prioriteringer for deres arbeid.

Medlemmer i Østre Agder teknisk forum:

  • Jon Øystein Dalsmo – Enhetsleder kommunalteknikk og geodata, Arendal kommune (Leder)
  • Tore Smeland – Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning, Vegårshei kommune (Nestleder)
  • Hogne Prestegård – Virksomhetsleder, Froland kommune
  • Ole Arthur Løite – Tjenesteleder teknisk drift, Gjerstad kommune
  • Nils Martin Andersen – Kommunalsjef teknisk, Risør kommune
  • Svein Olav Dale – Enhetsleder, Tvedestrand kommune
  • Jan Terje Jansen – Konstituert leder/senioringeniør, Åmli kommune
  • Hans Tvetereid – Enhetsleder/plansjef, Grimstad kommune

Mandat for Østre Agder teknisk forum.

 

Kontaktinformasjon:

Ole Jørgen Etholm
 Sekretariatsleder

Adresse:
Sam Eydes plass 2,
4891 Grimstad

Telefon:
 47811568

Epost: ole.jorgen.etholm@ostreagder.no

Relevante dokumenter: