Østre Agder på samling i byregionprogrammet

2.-3. februar deltok næringsmedarbeideren i regionen på en spennende samling i byregionprogrammet. Hovedtemaet for samlingen var  «Samarbeid for vekst». På samlingen ble det rom for mange inspirerende foredrag, diskusjoner og møter med andre regioner som...