Østre Agder ledes av et styre som i dag består av ordførere i alle kommunene, samt opposisjonsleder i Arendal kommune. I tillegg til styret har Østre Agder en rådmannsgruppe og tre nettverk på kommunalsjefsnivå i sitt styringssystem. Dette er illustrert av figuren under. Klikk på knappene til høyre for informasjon om saker og aktiviteter i rådmannsgruppa og i styret i Østre Agder.

Klikk her for mer informasjon om Østre Agder