Saker og aktiviteter HR- forum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i HR-forumet.

Møteplan for Østre Agder HR-forum 2020

Østre Agder HR-forum har møter: 17.april, 18.juni, 21.august, 30.oktober og 4.desember. Alle møtene unntatt 4.desember avholdes i lokalene til Østre Agder interkommunale politiske råd. Møtet 4.desember avholdes på rådhuset i Åmli.

 Planlagt møte 17.april gikk ut på grunn av pandemi. Planlagt møte 18.juni ble avlyst med bakgrunn i mange forfall.

 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum

Leder Lasse Fosse     Gjerstad kommune

Nestleder Liv Ingjerd Byrkjeland    Froland kommune

Medlem Olav Kavli    Grimstad kommune

Medlem Benedicte Tynes    Risør kommune

Medlem Tone Vestøl Bråten     Tvedestrand kommune

Medlem Knut Owing     Vegårshei kommune

Medlem Terje Beruldsen      Åmli kommune

Medlem Karl Mork     Arendal kommune

 

 

 

 

Innkalling til møte i Østre Agder HR-forum 4.desember 2020.

Utkast til Referat fra HR-forum 30.oktober 2020. Innkalling til møtet.

Utkast til referat fra møte i HR-forum 28.august 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i HR-forum 28.februar. Innkalling til møte i HR-forum