Saker og aktiviteter HR- forum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i HR-forumet.

Møteplan for Østre Agder HR-forum 2020

Østre Agder HR-forum har møter: 17.april, 18.juni, 21.august, 30.oktober og 4.desember. Alle møtene unntatt 4.desember avholdes i lokalene til Østre Agder interkommunale politiske råd. Møtet 4.desember avholdes på rådhuset i Åmli.

 

 

 

Referat fra møtet i HR-forum 28.februar. Innkalling til møte i HR-forum