Saker og aktiviteter HR- forum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i HR-forumet.

Møteplan for Østre Agder HR-forum 2022

Møteplan 2022.

Medlemmer i Østre Agder HR-forum

Leder Liv Ingjerd Byrkjeland           Froland kommune

Nestleder Benedicte Tynes             Risør kommune

Medlem Maiken Heck Eide              Grimstad kommune

Medlem Lasse Fosse                         Gjerstad kommune

Medlem Tone Vestøl Bråten            Tvedestrand kommune

Medlem Knut Owing                         Vegårshei kommune

Medlem Fredrik Hefredal                Åmli kommune

Medlem Karl Mork                            Arendal kommune

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder  deltar i forumets møter med tale og forslagsrett. Arendal kommune stiller i tillegg med Siglin Solbakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utkast til referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 14.januar 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 3.desember 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 15.oktober 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen,

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 10.september 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 21.mai 2021. Innkalling til møtet.  Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 19.mars 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 5.februar 2021.

Utkast til referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 4.desember 2020. Innkalling til møtet.

Utkast til Referat fra HR-forum 30.oktober 2020. Innkalling til møtet.

Utkast til referat fra møte i HR-forum 28.august 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i HR-forum 28.februar. Innkalling til møte i HR-forum