HR-forum

Velkommen

Prioriterte satsingsområder 2020:

Østre Agder HR-forum er nyetablert og derfor foreligger det foreløpig ikke prioriteringer for deres arbeid.

Medlemmer i Østre Agder HR-forum:

  • Leder Lasse Fosse                             – Gjerstad kommune
  • Nestleder Liv Ingjerd Byrkjedal    – Froland kommune
  • Olav Kavli                                          – Grimstad kommune
  • Mette Marit Salvesen                     – Risør kommune
  • Tone Vestøl Bråten                         – Tvedestrand kommune
  • Knut Owing                                      – Vegårshei kommune
  • Karl Mork                                          – Arendal kommune
  • Terje Beruldsen                                – Åmli kommune

Mandat for Østre Agder HR-forum.