Samarbeidsavtaler

Formelt er mange interkommunale samarbeid basert på en samarbeidsavtale mellom vertkommune og det som omtales som samarbeidskommuner. For å ha et felles sted hvor disse er tilgjengelig for kommunene i Østre Agder opprettes det en egen side på nesttsidene. I tillegg legges også driftsavtalen med ATV (Alternativ til vold) tilgjengelig her. 

Brannvesen

Fysioterapi

Krisesenter

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Veilyssamarbeid

Avtaler med eksterne samarbeidspartnere

  • ATV (Alternativ til vold)                                                        –       driftsavtale
  • UiA (Universitetet i Agder DEKOM                                   –        partnerskapsavtale

Pågående prosesser vedrørende samarbeidsavtaler:

* utkast til ny samarbeidsavtale for ØABV (Østre Agder brannvesen)

Spørsmål om samarbeidsavtaler kan rettes til:

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm,

Tlf: 47811568, epost: ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no