Samarbeidsavtaler

Formelt er mange interkommunale samarbeid basert på en samarbeidsavtale mellom vertkommune og det som omtales som samarbeidskommuner. For å ha et felles sted hvor disse er tilgjengelig for kommunene i Østre Agder opprettes det en egen side på nesttsidene. I tillegg legges også driftsavtalen med ATV (Alternativ til vold) tilgjengelig her. 

Brannvesen   Østre Agder brannvesen ØABV                  –    samarbeidsavtale

 

Fysioterapi   spesialisthjemmels barnefysioterapi         –      samarbeidsavtale 

                        spesialisthjemmel lymfødembehandling –      samarbeidsavtale 

                        spesialisthjemmel manuellterapi              –       samarbeidsavtale 

                        spesialisthjemmel psykomotrisk fysioterapi – samarbeidsavtale (ikke iverksatt i 2019)

 

Krisesenter  Østre Agder krisesenter                              –       samarbeidavtale 

 

Kommunal øyeblikkelig hjelp Østre Agder KØH         –       Samarbeidsavtale

Avtaler med eksterne samarbeidspartnere

ATV (Alternativ til vold)                                                        –       driftsavtale

UiA (Universitetet i Agder DEKOM                                   –        partnerskapsavtale

 

Pågående prosesser vedrørende samarbeidsavtaler:

* utkast til ny samarbeidsavtale for ØABV (Østre Agder brannvesen)

Spørsmål om samarbeidsavtaler kan rettes til:

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm,

Tlf: 47811568, epost: ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no