Saker og aktiviteter teknisk forum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i skolelederforumet.

Møteplan for Østre Agder teknisk forum 2019

Østre Agder teknisk forum har møter: 15.januar, 12.februar, planlagt møte 26.mars er utsatt til 24.april, 21.mai, 20.august, 15.oktober og 3.desember.

Medlemmer i Østre Agder teknisk forum:

Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal. medlemmer Hogne Prestegård – Froland, Tore Smeland – Vegårshei, Ole Arthur Løite – Gjerstad, Hans Tvetereid – Grimstad, Svein Olav Dale – Tvedestrand og Einar Werner Frøyna – Risør.

Innkalling til møte i Østre Agder tekniskforum 15.oktober. Vedlegg til innkallingen.

Innkalling til møte Østre Agder teknisk forum 20.august 2019. Møtet ble avlyst  på grunn av mange forfall

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 24.april 2019. Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum 24.april 2019.

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 12.februar 2019. Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum 12.februar 2019.

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 15.januar 2019.

 

Innkalling til møte i 26.november 2018. Referat fra møtet.

Referat fra konstituerende møte 12.oktober 2018. Orientering fra IKT Agder om rolle som styringsgruppe for IKT løsninger i teknisk sektor. 

Innkalling til møte 12.oktober 2018.     Vedlegg til innkallingen