Saker og aktiviteter teknisk forum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i skolelederforumet.

Møteplan for Østre Agder teknisk forum 2020

Østre Agder teknisk forum har møter: 29.januar, 1.april (avlyst), 3.juni (avlyst), 26.august, 21.oktober, 9.desember.

.

Medlemmer i Østre Agder teknisk forum:

Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal. medlemmer Hogne Prestegård – Froland, Tore Smeland – Vegårshei, Ole Arthur Løite – Gjerstad, Hans Tvetereid – Grimstad, Svein Olav Dale – Tvedestrand og Einar Werner Frøyna – Risør.

Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum 9.desember 2020. Vedlegg til innkallingen.

Utkast til referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 21.oktober 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 26.august 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 3.juni 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

 

Referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum  onsdag 29.januar 2020. Innkalling til møtet . Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte Østre Agder teknisk forum 15.oktober. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Innkalling til møte Østre Agder teknisk forum 20.august 2019. Møtet ble avlyst  på grunn av mange forfall

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 24.april 2019. Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum 24.april 2019.

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 12.februar 2019. Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum 12.februar 2019.

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum 15.januar 2019.

 

Innkalling til møte i 26.november 2018. Referat fra møtet.

Referat fra konstituerende møte 12.oktober 2018. Orientering fra IKT Agder om rolle som styringsgruppe for IKT løsninger i teknisk sektor. 

Innkalling til møte 12.oktober 2018.     Vedlegg til innkallingen