Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i skolelederforumet.

Møter i skolederforum:

Planlagte møtedatoer 2018: 16/5, 9/9, 24/10, 12/12

Innkalling til møte 16.mai 2018.           Vedlegg til innkallingen     Referat fra møtet

Innkalling til møte 21.mars 2018.         Vedlegg til innkallingen     Referat fra møtet

Innkalling til møte 24.januar 2018        Vedlegg til innkallingen     Referat fra møtet

 

Innkalling møte 16.August 2017         Vedlegg til innkallingen     Referat fra møtet

Innkalling til møte 4.oktober       Referat fra møtet

Innkalling til møte 6.desember   vedlegg til innkallingen