Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder regionråd foregår det mye samarbeid. Her kan du lese referater og underlagsdokumenter fra representantskapets møter.

REPRESENTANSKAPSMØTER:

Representantskapets møter er åpne.

  •  Møteplan 2021 for Østre Agder interkommunale politiske råd.

Planlagt møte fredag 22.januar 2020 ble gjennomført som teamsmøte. Det planlagte møtet mellom            representantskapet, Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder næringsforum ble utsatt.

Planlagt representantskapsmøte 19.februar ble flyttet fram til 12.februar.

Utkast til referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet 1.oktober 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i representnantskapet i Østre Agder-samarbeidet 3.september 2021. Vedtatt mandat for Østre Agder kommunedirektørutvalg følger referatet. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR 11.juni 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR 7.mai 2021. Innkallingen til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder IPR 26.mars 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Årsmelding for Østre Agder regionråd for 2020.

Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder IPR 12.februar 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra representantskapsmøtet 22.januar 2021. Innkalling til møtet. Det er ingen vedlegg til innkallingen.