Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder regionråd foregår det mye samarbeid. Her kan du lese referater og underlagsdokumenter fra representantskapets møter.

REPRESENTANSKAPSMØTER:

Representantskapets møter er åpne.

  •  Møteplan 2021 for Østre Agder interkommunale politiske råd.

Planlagt møte fredag 22.januar 2020 er flyttet fra Risør til Arendal ut fra behov for stor plass når både            representantskapet, Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder næringsforum skal møtes. samtidig                    representantskapsmøtet 26.mars flyttet fra Arendal til Risør.

Innkalling til møte i representantskapet 22.januar 2021. Det er ingen vedlegg til innkallingen.