Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder regionråd foregår det mye samarbeid. Her kan du lese referater og underlagsdokumenter fra representantskapets møter.

REPRESENTANSKAPSMØTER:

Representantskapets møter er åpne.

  •  Møteplan 2021 for Østre Agder interkommunale politiske råd. Møtet 10.desember er flyttet til 9.desember med møtested Skien.
  • Møteplan 2022 for Østre Agder interkommunale politiske råd.

 

Innkalling til møtet i representantskapet i Østre Østre Agder-samarbeidet  IPR 10.desember 2021. Vedlegg til innkallingen.

Utkast til referat fra representantskapsmøtet 5.november. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet 1.oktober 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ekstra vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i representnantskapet i Østre Agder-samarbeidet 3.september 2021. Vedtatt mandat for Østre Agder kommunedirektørutvalg følger referatet. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR 11.juni 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR 7.mai 2021. Innkallingen til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder IPR 26.mars 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Årsmelding for Østre Agder regionråd for 2020.

Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder IPR 12.februar 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra representantskapsmøtet 22.januar 2021. Innkalling til møtet. Det er ingen vedlegg til innkallingen.