Saker og aktiviteter – Oppvekst

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i skolelederforumet.

Møteplan for Østre Agder oppvekstforum 2021:

Planlagte møtetidspunkt i Østre Agder oppvekstforum i 2021: 27/1, 24/2, 21/4, 9/6, 25/8, 29/9, 3/11, 15/12

Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum:

Leder Tore Flottorp – Åmli, nestleder Roar Aaserud – Arendal. Medlemmer: Hallgeir Berge – Froland, Søs Østegaard Nysted – Risør, Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei, Christoffer Gautland Andersen – Gjerstad, Arne Mowatt Haugland – Grimstad. Britt Anniken Thomassen – Utdanningsforbundet møter i Østre Agder oppvekstforum.

Kommer …

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 27.01.21

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 03.12.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 28.10.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 23.09.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 26.08.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 03.06.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 29.04.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 26.02.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 22.01.20. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 11.desember 2019. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 13.november 2019. Innkalling til møte.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 2.oktober 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Rådmennenes budsjettforslag for ansvar 1207011 Østre Agder oppvekstforum.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 28.august 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 12.juni 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ettersendt vedlegg

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 24.april 2019.Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 6.mars 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 23.januar 2019. Innkalling til møtet.