Saker og aktiviteter næringsforum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i næringsnettverket.

Møter i næringsforum

 

Medlemmer i Østre Agder næringsforum:

Leder Bård Vestøl Birkedal – Risør.

Medlemmer; Bodil Slettebø – Grimstad, Kåre Andersen – Arendal, Anne Torunn Hvideberg – Tvedestrand, Ole Tom Tjuslia – Froland, Yngve Ramse Trædal – Åmli, Ole Andreas Sandberg – Gjerstad, Chantal van der Linden – Vegårshei. Fra Agder fylkeskommune møter Torleiv Momrak.

Møtedatoer 2022:

Kontaktmøte Næringsforum og Representantskapet 21.januar, HI Flødevigen(utsatt)

Ordinært møte 3.mars, Vegårshei

Ordinært møte 20.april, Froland

Ordinært møte 18.mai, Grimstad

Kontaktmøte Næringsforum og Kommunedirektørutvalget 8.juni, Arendal

Ordinært møte 24.august, Risør

Ordinært møte 28.september, Gjerstad

Ordinært møte 3. november, Tvedestrand

Ordinært møte 14.desember, Åmli

Møtedatoer 2021:

Innkalling til ordinært møte 15. januar, teams. Referat fra møte 15.januar.

12. februar,  fellesmøte med representantskapet-(utsatt fra des. 2020/jan 21)- utsatt inntil videre.

Innkalling til temamøte om REISELIV 18. februar, teams. Referat fra møte 18.februar.

Innkalling til ordinært møte 3. mars, teams. Referat fra møte 3.mars.

Innkalling til ordinært møte 21. april, teams. Referat fra møte 21.april.

Innkalling til fellesmøte 2. juni, Arendal. Referat fra fellesmøte med kommunedirektørutvalget

Innkalling til ordinært møte 18.august, Arendal. Referat fra møte 18.august, Arendalsuka

Innkalling til ordinært møte 22.sept, Tvedestrand. Referat fra møte 22.september

Innkalling til ordinært møte 8. desember. Referat fra møte 8.desember

 

 

 

 

Fellesmøte for formannskapene i de samarbeidende kommunene, styret og leder av næringsforeningene ble gjennomført 15.januar 2020. Tema for dagen var Vertskapsrollen og møtet ble holdt på Universitetet i Agder, campus Grimstad. Program

 

Møtedatoer 2020:

Innkalling til møte i næringsforum 5. februar, Åmli/Hillestad. Referat fra møte 5.februar

Innkalling til møte i næringsforum 15. april, Arendal.  Referat fra møte 15.april. Notat fra fellesmøte med rådmannsutvalget 15. april

Innkalling til møte i næringsforum 3. juni- Risør-ordinært møte. Referat fra møte 3. juni

Innkalling til møte i næringsforum 26. august-Tvedestrand- ordinært møte. Referat fra møte 26.august

Innkalling til møte i næringsforum 7. oktober- Teamsmøte-ordinært møte. Referat fra møte 7.oktober

2. desember- temamøte Reiseliv – utsatt til 15. januar grunnet pandemisituasjonen

11. desember- Gjerstad fellesmøte med styret – utsatt til 22. januar grunnet pandemisituasjonen

 

 

 

 

 

Innkalling til møte 20. mars 2019. Referat fra møtet 20. mars 2019.

Innkalling til møte 29. mai 2019. Referat fra møtet 29. mai 2019.

Innkalling til møte 19. september 2019. Referat fra møtet 19. september 2019.

Innkalling til møte 27. november 2019. Referat fra møtet 27. november 2019.

 

 

17.12.18 Innkalling til møtet – referat fra møtet.

31.10.18 Innkalling til møtet – referat fra møtet.

26.09.18 Referat fra møtet

31.08.18 Referat fra møtet

09.05.18 Innkalling til møte – Referat fra møte

04.04.18 Innkalling til møte referat fra møte

28.02.18 Innkalling til møtereferat fra møte

24.01.18 Innkalling til møtereferat fra møte