Saker og aktiviteter næringsforum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i næringsnettverket.

Møter i næringsnettverket

Planlagte møtedatoer 2019:  Det er fellesmøte med rådmannsutvalget 9.januar.

Ordinært møte i Østre Agder næringsforum 20.mars – Vegårshei, 29.mai – Grimstad, 19.september – Gjerstad, 27.november – Froland.

Medlemmer i Østre Agder næringsforum:

Leder Bodill Slettebø – Grimstad. Medlemmer; Kåre Andersen – Arendal, Anne Torunn Hvideberg – Tvedestrand, Ole Tom Tjuslia – Froland, Tarjei Retterholt – Åmli, Bård Vestøl Birkedal – Risør, Ole Andreas Sandberg – Gjerstad, Liv Strand – Vegårshei. Fra Aust-Agder fylkeskommune møter Torleiv Momrak.

Innkalling til møte 20. mars 2019. Referat fra møtet 20. mars 2019.

Innkalling til møte 29. mai 2019. Referat fra møtet 29. mai 2019.

Innkalling til møte 19. september 2019. Referat fra møtet 19. september 2019.

Innkalling til møte 27. november 2019. Referat fra møtet 27. november 2019.

 

 

17.12.18 Innkalling til møtet – referat fra møtet.

31.10.18 Innkalling til møtet – referat fra møtet.

26.09.18 Referat fra møtet

31.08.18 Referat fra møtet

09.05.18 Innkalling til møte – Referat fra møte

04.04.18 Innkalling til møte referat fra møte

28.02.18 Innkalling til møtereferat fra møte

24.01.18 Innkalling til møtereferat fra møte