Saker og aktiviteter næringsforum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i næringsnettverket.

Møter i næringsnettverket

Planlagte møtedatoer 2018: 24/1, 28/2, 04/04, 09/05, 13/06