Saker og aktiviteter næringsforum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i næringsnettverket.

Møter i næringsforum

 

Medlemmer i Østre Agder næringsforum:

Leder Bodill Slettebø – Grimstad. Medlemmer; Kåre Andersen – Arendal, Anne Torunn Hvideberg – Tvedestrand, Ole Tom Tjuslia – Froland, Yngve Ramse Trædal – Åmli, Bård Vestøl Birkedal – Risør, Ole Andreas Sandberg – Gjerstad, Liv Strand – Vegårshei. Fra Agder fylkeskommune møter Torleiv Momrak.

Fellesmøte for formannskapene i de samarbeidende kommunene, styret og leder av næringsforeningene ble gjennomført 15.januar 2020. Tema for dagen var Vertskapsrollen og møtet ble holdt på Universitetet i Agder, campus Grimstad. Program

 

Møtedatoer 2020:

Innkalling til møte i næringsforum 5. februar, Åmli/Hillestad. Referat fra møte 5.februar

Innkalling til møte i næringsforum 15. april, Arendal.  Referat fra møte 15.april. Notat fra fellesmøte med rådmannsutvalget 15. april

Innkalling til møte i næringsforum 3. juni- Risør-ordinært møte. Referat fra møte 3. juni

Innkalling til møte i næringsforum 26. august-Tvedestrand- ordinært møte. Referat fra møte 26.august

Innkalling til møte i næringsforum 7. oktober- Teamsmøte-ordinært møte. Referat fra møte 7.oktober

2. desember- temamøte Reiseliv – utsatt til 15. januar grunnet pandemisituasjonen

11. des- Gjerstad fellesmøte med styret

 

 

 

 

 

Innkalling til møte 20. mars 2019. Referat fra møtet 20. mars 2019.

Innkalling til møte 29. mai 2019. Referat fra møtet 29. mai 2019.

Innkalling til møte 19. september 2019. Referat fra møtet 19. september 2019.

Innkalling til møte 27. november 2019. Referat fra møtet 27. november 2019.

 

 

17.12.18 Innkalling til møtet – referat fra møtet.

31.10.18 Innkalling til møtet – referat fra møtet.

26.09.18 Referat fra møtet

31.08.18 Referat fra møtet

09.05.18 Innkalling til møte – Referat fra møte

04.04.18 Innkalling til møte referat fra møte

28.02.18 Innkalling til møtereferat fra møte

24.01.18 Innkalling til møtereferat fra møte