Saker og aktiviteter næringsforum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i næringsnettverket.

Møter i næringsnettverket

Planlagte møtedatoer 2019:  Det er fellesmøte med rådmannsutvalget 9.januar.

Ordinært møte i Østre Agder næringsforum 20.mar – Vegårshei, 29.mai – møtested ikke fastsatt, 18.september – møtested ikke fastsatt, 27.november – møtested ikke fastsatt.

Medlemmer i Østre Agder næringsforum:

Leder Bodill Slettebø – Grimstad. Medlemmer Kåre Andersen – Arendal, Anne Torunn Hvideberg – Tvedestrand, Ole Tom Tjuslia – Froland, Tarjei Retterholt – Åmli, Bård Vestøl Birkedal – Risør, Ole Andreas Sandberg – Gjerstad, Liv Strand – Vegårshei. Fra Aust-Agder fylkeskommune møter Torleiv Momrak.

Referat fra møtet 20.mars 2019. Innkalling til møte 20.mars 2019.

17.12.18 Innkalling til møtet – referat fra møtet.

31.10.18 Innkalling til møtet – referat fra møtet.

26.09.18 Referat fra møtet

31.08.18 Referat fra møtet

09.05.18 Innkalling til møte – Referat fra møte

04.04.18 Innkalling til møte referat fra møte

28.02.18 Innkalling til møtereferat fra møte

24.01.18 Innkalling til møtereferat fra møte