Saker og aktiviteter næringsforum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i næringsnettverket.

Møter i næringsnettverket

Planlagte møtedatoer 2018: 24/1, 28/2, 04/04, 09/05, 13/06

31.10.18 Innkalling til møte – referat fra møtet

26.09.18 Referat fra møtet

31.08.18 Referat fra møtet

09.05.18 Innkalling til møte – Referat fra møte

04.04.18 Innkalling til møte referat fra møte

28.02.18 Innkalling til møtereferat fra møte

24.01.18 Innkalling til møtereferat fra møte