Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i helse- og omsorgslederforum.

Møter i Helse- og omsorgslederforum:

Planlagte møtedatoer 2017: 22/9, xx/x,

Referat fra HLF-møte 19.januar 2018

Referat fra HLF-møte 9.februar 2018

Referat fra HLF-møte 16.mars 2018

Referat fra HLF-møte 20.april 2018

Referat fra HLF-møte 25.mai 2018

02j.juni 2017         Referat etter møte

21. April 2017       Referat etter møte

24. Mars 2017       Referat etter møte

03. Mars 2017       Referat etter møte

27. Jan 2017         Referat etter møte

 

18. Nov 2016 Referat etter møte

28. Okt 2016 Referat etter møte

02. Sep 2016 Referat etter møte

17. Juni 2016 Referat etter møte

20. Mai 2016 Referat etter møte

04. Mars 2016 Referat etter møte

29. Jan 2016 Referat etter møte

08. Jan 2016 Referat etter møte