Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i helse- og omsorgslederforum.

Møter i Helse- og omsorgslederforum:

Planlagte møtedatoer 2019: 25. januar, 15. mars, 26. april, 24. mai, 14. juni

Referat fra HLF-møte 25. januar 2019

Referat fra HLF-møte 15. mars 2019

Referat fra HLF-møte 26. april 2019

Referat fra HLF-møte 24. mai 2019

Referat fra HLF-møte 14. juni 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra HLF-møte 19.januar 2018 

Referat fra HLF-møte 9.februar 2018 

Referat fra HLF-møte 16.mars 2018 

Referat fra HLF-møte 20.april 2018 

Referat fra HLF-møte 25.mai 2018 

Referat fra HLF-møte 28.september 2018 

Referat fra HLF – møte 2. november 2018 

Referat fra HLF – møte 14. desember 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02j.juni 2017         Referat etter møte

21. April 2017       Referat etter møte

24. Mars 2017       Referat etter møte

03. Mars 2017       Referat etter møte

27. Jan 2017         Referat etter møte

 

18. Nov 2016 Referat etter møte

28. Okt 2016 Referat etter møte

02. Sep 2016 Referat etter møte

17. Juni 2016 Referat etter møte

20. Mai 2016 Referat etter møte

04. Mars 2016 Referat etter møte

29. Jan 2016 Referat etter møte

08. Jan 2016 Referat etter møte

Referat fra HLF-møte 19.januar 2018 

Referat fra HLF-møte 9.februar 2018 

Referat fra HLF-møte 16.mars 2018 

Referat fra HLF-møte 20.april 2018 

Referat fra HLF-møte 25.mai 2018 

Referat fra HLF-møte 28.september 2018 

Referat fra HLF – møte 2. november 2018 

Referat fra HLF – møte 14. desember 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02j.juni 2017         Referat etter møte

21. April 2017       Referat etter møte

24. Mars 2017       Referat etter møte

03. Mars 2017       Referat etter møte

27. Jan 2017         Referat etter møte

 

18. Nov 2016 Referat etter møte

28. Okt 2016 Referat etter møte

02. Sep 2016 Referat etter møte

17. Juni 2016 Referat etter møte

20. Mai 2016 Referat etter møte

04. Mars 2016 Referat etter møte

29. Jan 2016 Referat etter møte

08. Jan 2016 Referat etter møte