Representantskapet

Representantskapet er rådets øverste organ og kommunestyrer/bystyrer oppnevner selv sine medlemmer. Valget skjer straks kommunestyrene/bystyrene konstituerer seg etter kommunevalget og gjelder for valgperioden. Samarbeidet er basert på en samarbeidsavtale godkjent i bystyrer og kommunestyrer i samarbeidskommunene.

MEDLEMMER:

Beate Skretting

Leder
Ordfører Grimstad

Steinar Pedersen

Nestleder
Ordfører Gjerstad

Robert Cornels Nordli

Ordfører Arendal

Kjetil Torp

Ordfører Vegårshei

Kai Magne Strat

Ordfører Risør

Inger-Lene Håland

Ordfører Froland

Marianne Landaas

Ordfører Tvedestrand

Hans Fredrik Tangen

Ordfører Åmli

Bilde av Anders Kylland

Anders Kylland

Leder av opposisjonen Arendal bystyre

 • Representantskapet velger selv leder og nestleder.
 • Leder er ansvarlig for at det innkalles til minimum 4 møter pr kalenderår, men praksis er at det avholdes omlag 10 møter i året.
 • Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget møter i representantskapsmøtene med tale- og forslagsrett.
 • Representantskapet har valgt å innkalle Østre Agder rådmannsutvalg (jfr §4) til sine møter med tale og forslagsrett.
 • Representantskapet kan opprette faste eller temporære politiske underutvalg for å følge opp enkeltprosjekt.

REPRESENTANSKAPSMØTER:

Representantskapets møter er åpne.

Vedtak 2023

 

Møte 21. juni 2024 – Strategisamling.

Møte 3.mai 2024.

Møte 12. april 2024

Møte 16.februar 2024.

Møte 26.januar 2024.

 • Vedtak representantskapet 2022.

 • Referat fra møtet i representantskapet fredag 9.desember 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra representantskapsmøtet 4.november 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i representantskapet 30.september 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ettersendt vedlegg budsjett 2023 og handlingsprogram 2024-2026.
 • Referat fra representantskapsmøtet 2.september 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i representantskapet 17.juni 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra representantskapsmøtet i Oslo 5.mai 2022. Innkalling til representantskapsmøtet. Vedlegg til innkallingen. Program for representantskapets studiebesøk i Oslo.
 • Referat fra Representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 1.april 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Årmelding 2021 for Østre Agder-samarbeidet.
 • Referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder IPR (Interkommunale Politiske Råd) 18.februar 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ekstra vedlegg sak 12-22 og sak 18-22. Program for regionalt politiråd 18.februar 2022. Notat fra politirådsmøtet.
 • Referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 21.januar 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Samleoversikt vedtak 2021.
 •  Møteplan 2021 for Østre Agder interkommunale politiske råd.
 • Utkast til referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR 10.desember 2021. Innkalling til møtet 10.desember 2021. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra representantskapsmøtet 5.november. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet 1.oktober 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ekstra vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i representnantskapet i Østre Agder-samarbeidet 3.september 2021. Vedtatt mandat for Østre Agder kommunedirektørutvalg følger referatet. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Utkast til referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR 11.juni 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR 7.mai 2021. Innkallingen til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder IPR 26.mars 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Årsmelding for Østre Agder regionråd for 2020.
 • Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder IPR 12.februar 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra representantskapsmøtet 22.januar 2021. Innkalling til møtet. Det er ingen vedlegg til innkallingen.

 

Sekretariatsleder Siri S. Andersen

Siri. S. Andersen

Sekretariatsleder
Telefon 917 17 168

Saker og aktiviteter

Hopp rett ned til innholdet