Representantskapet

Representantskapet er rådets øverste organ og kommunestyrer/bystyrer oppnevner selv sine medlemmer. Valget skjer straks kommunestyrene/bystyrene konstituerer seg etter kommunevalget og gjelder for valgperioden. Samarbeidet er basert på en samarbeidsavtale godkjent i bystyrer og kommunestyrer i samarbeidskommunene.

MEDLEMMER:

Robert C. Nordli

Leder
Ordfører Arendal

Marianne Landaas

Nestleder
Ordfører Tvedestrand

Beate Skretting

Ordfører Grimstad

Kjetil Torp

Ordfører Vegårshei

Per Kristian Lunden

Ordfører Risør

Ove Gundersen

Ordfører Froland

Steinar Pedersen

Ordfører Gjerstad

Bjørn Gunnar Baas

Ordfører Åmli

Geir Fredrik Sissener

Leder av opposisjonen Arendal bystyre

 • Representantskapet velger selv leder og nestleder.
 • Leder er ansvarlig for at det innkalles til minimum 4 møter pr kalenderår, men praksis er at det avholdes omlag 10 møter i året.
 • Fylkesordfører og leder av opposisjonen i fylkestinget møter i representantskapsmøtene med tale- og forslagsrett.
 • Representantskapet har valgt å innkalle Østre Agder rådmannsutvalg (jfr §4) til sine møter med tale og forslagsrett.
 • Representantskapet kan opprette faste eller temporære politiske underutvalg for å følge opp enkeltprosjekt.

REPRESENTANSKAPSMØTER:

Representantskapets møter er åpne.

Saker og aktiviteter

 • Vedtak representantskapet 2022.

 • Referat fra møtet i representantskapet fredag 9.desember 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra representantskapsmøtet 4.november 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i representantskapet 30.september 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ettersendt vedlegg budsjett 2023 og handlingsprogram 2024-2026.
 • Referat fra representantskapsmøtet 2.september 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i representantskapet 17.juni 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra representantskapsmøtet i Oslo 5.mai 2022. Innkalling til representantskapsmøtet. Vedlegg til innkallingen. Program for representantskapets studiebesøk i Oslo.
 • Referat fra Representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 1.april 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Årmelding 2021 for Østre Agder-samarbeidet.
 • Referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder IPR (Interkommunale Politiske Råd) 18.februar 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ekstra vedlegg sak 12-22 og sak 18-22. Program for regionalt politiråd 18.februar 2022. Notat fra politirådsmøtet.
 • Referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 21.januar 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Samleoversikt vedtak 2021.
 •  Møteplan 2021 for Østre Agder interkommunale politiske råd.
 • Utkast til referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder-samarbeidet IPR 10.desember 2021. Innkalling til møtet 10.desember 2021. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra representantskapsmøtet 5.november. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet 1.oktober 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ekstra vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i representnantskapet i Østre Agder-samarbeidet 3.september 2021. Vedtatt mandat for Østre Agder kommunedirektørutvalg følger referatet. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Utkast til referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR 11.juni 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR 7.mai 2021. Innkallingen til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra representantskapsmøtet i Østre Agder IPR 26.mars 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Årsmelding for Østre Agder regionråd for 2020.
 • Referat fra møtet i representantskapet i Østre Agder IPR 12.februar 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra representantskapsmøtet 22.januar 2021. Innkalling til møtet. Det er ingen vedlegg til innkallingen.

 

Ole Jørgen Etholm

Sekretariatsleder
Telefon 478 11 568

Hopp rett ned til innholdet