Prosjekt Grønne anskaffelser

Grønne anskaffelser er et toårig prosjekt i regi av Øste Agder Samarbeidet finansiert med Klimasatsmidler. Prosjektleder,  Solveig Kullerud Gonsholt er ansatt i 100% stilling. Kommunenes bidrar med arbeidstid som egeninnsats. Prosjektet skal stimulere til kultur- og kompetansebygging for økt andel grønne anskaffelser i regionen. Det skal legges opp til samarbeid om strategier for grønne anskaffelser og for god dialog med leverandørmarked for gjensidig forutsigbarhet om klimasmarte leveranser. Forankring i kommunene er en forutsetting. Kommunedirektørene utgjør styringsgruppen. 

Mål for prosjektet:

  • Øke kunnskap om miljøkrav i anskaffelser og felles forståelse av ulike valg av klimakriterier.
  • Drive frem en mer helhetlig strategi og rutiner for klimakrav som begynner med å kartlegger etablerte nå-situasjon i rutiner for anskaffelser.
  • Kompetanseheving innenfor eksisterende gjeldende regelverk for anskaffelser for å nyttiggjøre muligheter og handlingsrom.
  • Tydelig dialog med leverandører av varer og tjenester omkring kommende krav.
  • Tilrettelegge for innovasjonspotensiale ved bestillekompetanse på behov mer enn konkret produkt/tjeneste og legge ambisjonsnivå til spydspiss.

Arrangementer:

11.04.24 Fagsamling Nye klima -og miljøkriterier
SE: Fagsamling nye klima- og miljøkrav i ansaffelser 11.april 24

 

 

Hopp rett ned til innholdet