Østre Agder interkommunale helsebygg IKS

Østre Agder interkommunale helsebygg IKS er et interkommunalt selskap som eier, drifter og forvalter det nye bygget for legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og avklaringsavdeling i Arendal. Selskapet er eid av alle de åtte Østre Agder-kommunene Arendal, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Froland, Åmli, Gjerstad og Vegårshei.

Styret

 • Nina Evensen Smith (Styreleder)
 • Halvor Halvorsen
 • Sigbjørn Kvarme

Representantskapet

 • Inger Hegna (leder)
 • Magnus Mathiesen
 • Per Gunnar Johnsen
 • Ole Petter Skjævestad
 • Christina Ødegård
 • Carl Jakob Hansen
 • Bo-André Longum
 • Jan Magne Kåsa Stensrud

Saker og aktiviteter

 

 • Tekst med linker

Haagen Poppe

Daglig leder - Østre Agder interkommunale helsebygg IKS
Telefon 95 16 93 25

Hopp rett ned til innholdet