Fagutvalg barnehager

Fagutvalgets primære oppgaver er knyttet til kompetanseutvikling i barnehagene.

Møteplan for fagutvalg for barnehager 2019

 

Det er fastsatt møte i fagutvalg for barnehager 25.januar.

 

 Medlemmer i Fagutvalg for barnehager: 

 

Leder Tove Lyngedal – Grimstad, nestleder Gunn Alice Andersen – Arendal. Medlemmer Elin Sollman – Åmli, Linda Fedje – Tvedestrand, Lina Flaten – Gjerstad, Line Løvjomås Larsen – Froland, Janne Boms – Risør og Inger Helland Sinnes – Vegårshei.

 

Mandat for fagutvalg for barnehager.

 

 

 

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 15.mars 2019. Innkalling til møte 15.mars 2019.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 25.januar 2019. Innkalling til møte 25.januar 2019