Fagutvalg barnehager

Fagutvalgets primære oppgaver er knyttet til kompetanseutvikling i barnehagene.

Møteplan for fagutvalg for barnehager 2021

 

Det er fastsatt møte i fagutvalg for barnehager: 29/1, 5/3, 16/4, 11/6, 27/8, 24/9, 5/11, 10/12.

Medlemmer i Fagutvalg for barnehager:  

Leder Lina Flaten – Gjerstad, nestleder Tove Lyngedal – Grimstad. Medlemmer Gunn Alice Andersen – Arendal, Elin Sollman – Åmli, Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, Line Løvjomås Larsen – Froland, Janne Boms – Risør, Hildegunn Myre Dale  – Vegårshei, Renate Bai Stabell – Private Barnehagers Landsforbund, Anita Skåland – Fagforbundet og Anniken Lundervold Holtan – utdanningsforbundet.

 

Mandat for fagutvalg for barnehager. 

Referat fra møtet i fagutvalg for barnehage 5.11.21. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i fagutvalg for barnehage 17.09.21. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i fagutvalg for barnehage 27.08.21. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i fagutvalg for barnehage 11.06.21. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i fagutvalg for barnehage 16.04.21. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i fagutvalg for barnehage 05.03.21. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i fagutvalg for barnehage 29.01.21. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i fagutvalg for barnehage 11.desember 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møtet i fagutvalg for barnehage 13.november 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehage 9.oktober 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehage 28.august 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehage 12.juni 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehage 8.mai 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehage 28.februar 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehage 17. januar 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 22.november 2019. Innkalling til møte 22.november 2019.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 24.oktober 2019. Innkalling til møte 24.oktober 2019.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 24.mai 2019. Innkalling til møte 24.mai 2019. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 15.mars 2019. Innkalling til møte 15.mars 2019.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 25.januar 2019. Innkalling til møte 25.januar 2019