Fagutvalg barnehager

Fagutvalgets primære oppgaver er knyttet til kompetanseutvikling i barnehagene.

Møteplan for fagutvalg for barnehager 2019

 

Det er fastsatt møte i fagutvalg for barnehager 25.januar, 15.mars, 24.mai, 13.september og 15.november. 

 Medlemmer i Fagutvalg for barnehager:  

Leder Tove Lyngedal – Grimstad, nestleder Gunn Alice Andersen – Arendal. Medlemmer Elin Sollman – Åmli, Linda Fedje – Tvedestrand, Lina Flaten – Gjerstad, Line Løvjomås Larsen – Froland, Janne Boms – Risør og Inger Helland Sinnes – Vegårshei.

 

Mandat for fagutvalg for barnehager. 

Innkalling til møte i fagutvalg for barnehager 22.november 2019.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 24.oktober 2019. Innkalling til møte 24.oktober 2019.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 24.mai 2019. Innkalling til møte 24.mai 2019. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 15.mars 2019. Innkalling til møte 15.mars 2019.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 25.januar 2019. Innkalling til møte 25.januar 2019