Fagutvalg barnehager

Fagutvalgets primære oppgaver er knyttet til kompetanseutvikling i barnehagene.

Møteplan for fagutvalg for barnehager 2020

 

Det er fastsatt møte i fagutvalg for barnehager: 17/1, 28/2, 3/4, 8/5, 12/6, 28/8, 9/10, 13/11, 11/12.

Medlemmer i Fagutvalg for barnehager:  

Leder Tove Lyngedal – Grimstad, nestleder Gunn Alice Andersen – Arendal. Medlemmer Elin Sollman – Åmli, Linda Fedje – Tvedestrand, Lina Flaten – Gjerstad, Line Løvjomås Larsen – Froland, Janne Boms – Risør, Inger Helland Sinnes – Vegårshei, Renate Bai Stabell – Private Barnehagers Landsforbund, Anita Skåland – Fagforbundet og Ole Lund – utdanningsforbundet.

 

Mandat for fagutvalg for barnehager. 

Referat fra møte i fagutvalg for barnehage 28.august 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehage 12.juni 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehage 8.mai 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehage 28.februar 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehage 17. januar 2020. Innkalling til møtet.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 22.november 2019. Innkalling til møte 22.november 2019.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 24.oktober 2019. Innkalling til møte 24.oktober 2019.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 24.mai 2019. Innkalling til møte 24.mai 2019. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 15.mars 2019. Innkalling til møte 15.mars 2019.

Referat fra møte i fagutvalg for barnehager 25.januar 2019. Innkalling til møte 25.januar 2019