Oppvekstforum

Mandat for Østre Agder oppvekstforum

Møteplan for Østre Agder oppvekstforum 2021:

Planlagte møtetidspunkt i Østre Agder oppvekstforum i 2021: 27/1, 24/2, 21/4, 9/6, 25/8, 29/9, 3/11, 15/12

Esther Kristine Hoel

Leder oppvekstforum
Sektorleder læring og oppvekst Tvedestrand

Gisle Hovdenak

Utviklingsveileder
Oppvekst og utdanning
Østre Agder IPR
Tlf. 480 37 116

Saker og aktiviteter

  • Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 26.01.22
  • Referat fra møte i Østre Ader oppvekstforum 20.04.22.