Seminarer

I regi av Østre Agder er det avholdt ulike seminarer, med relevans for kommunene. Bl.a. om leseferdigheter og om helse og samhandling.

Seminar i regi av Østre Agder

Når det planlegges seminarer i regi av Østre Agder vil opplysninger om tilbudet og framgangsmåte for påmelding framgå på denne nettsiden.

Det er for tiden ikke planlagt noen nye samlinger.