Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder regionråd foregår det mye samarbeid. Her kan du lese referater og underlagsdokumenter fra styrets møter.

STYREMØTER:

Styrets møter er åpne.

  •  Møteplan 2021 for Østre Agder interkommunale politiske råd.

Planlagt møte fredag 22.januar 2020 er flyttet fra Risør til Arendal ut fra behov for stor plass når både            representantskapet, Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder næringsforum skal møtes. samtidig                    representantskapsmøtet 26.mars flyttet fra Arendal til Risør.

Referat fra styremøte 11.desember 2020. Innkalling til møtet. Det var ingen vedlegg til innkallingen.

Referat fra styremøtet 20.november 2021. Revidert innkalling til styremøtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra styremøtet 23.oktober 2020. Innkalling til styremøtet. Vedlegg til innkallingen. Ettersendt søknad sak 65-20.

Referat fra styremøtet 25.september 2020. Innkalling til styremøtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra styremøtet 21.august 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra styremøtet 19.juni 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Uttalelse vedrørende sykehuset i Arendal.

Referat fra styremøtet 29.mai 2020. Uttale til Regionalt planprogram for Agder 2020. Innkalling til styremøtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra styremøtet 24.april 2020. Pressemelding vedtatt på møtet. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Møtet 13.mars ble avlyst på grunn av koronapandemien. Som en konsekvens av at møtet ble avlyst så ble det levert en administrativ høringsuttalelse til Regionplan Agders handlingsprogram og til fylkets arbeid med NTP.

Innkalling til styremøtet 13.mars 2020. Vedlegg til innkallingen. Årsmelding 2019. Ettersendte vedlegg til møtet

Referat fra styremøtet 24.januar 2020. Høringsuttalelse til Domstolkommisjonen.

Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Program for regionalt politirådsmøte 2020.

Referat fra styremøtet 13.desember 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ekstra vedlegg.

Referat fra konstituerende styremøte 1.november 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra stytremøtet 30.august 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra styremøtet 14.juni 2019. Innkalling til styremøte 14.juni 2019. Vedlegg til innkallingen. 

Referat fra styremøtet 3.mai 2019. Innkalling til styremøte 3.mai 2019. Vedlegg til innkallingen.               –     Program for studiebesøk til Oslo 2. og 3.mai. 

Referat fra styremøtet 22.mars 2019. Høringsuttalelse til utkastet til regionplan Agder 2030.

Innkalling til styremøte 22.mars 2019. Vedlegg til innkallingen. Felles saksgrunnlag for NAV-organisering.

Referat fra styremøtet 15.februar 2019. Innkalling til styremøtet 15.februar 2019. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 18.januar. Innkalling til møte 18.januar 2019

Referat fra styremøtet 7.desember 2018. Innkalling til styremøte 7.desember 2018. Det er ingen vedlegg til innkallingen.

Referat fra styremøtet 16.november 2018. Innkalling til styremøtet 16.november 2018. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra styremøtet 19.oktober 2018. Innkalling til styremøte 19.oktober 2018. Vedlegg til innkallingen. Forslag til uttalelse.

Referat fra styremøtet 21.september 2018. Innkalling til styremøtet 21.september. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra styremøtet 24.august og innspill til påvirkningsstrategi.

Innkalling til styremøte 24.august 2018. Vedlegg til innkallingen. Utkast til Påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd.

Referat fra styremøtet 31.mai 2018. Innkalling til styremøte 31.mai 2018 i Oslo. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra styremøtet 27.april 2018. Innkalling til styremøte 27.april 2018. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra styremøtet 16.mars 2018. Innkalling til styremøtet 16.mars 2018. Vedlegg til styremøtet. Separat vedlegg – Vedtatt Årsmelding for Østre Agder 2017.

Referat fra styremøtet 9.februar 2018. Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2035 SFHF Innkalling til styremøte 9. februar. Vedlegg til sakene.

Referat fra styremøtet 19.januar  Innkalling til styremøtet og  vedlegg til sakene    Regneark for effekter av nye betalingsmodeller

 

  • Referat fra styremøtet 8.desember 2017 – vedlegg til innkallingen. Uttalelse til Jernbanedirektoratet om konkurransegrunnlag for drift av persontrafikk på Sørlandsbanen.
  • Referat fra styremøtet 27.oktober – Vedlegg til innkalling. Oversikt over aktuelle søknader vedrørende konsesjonskraftmidler.
  • Referat fra styremøte 22. septemeber – Vedlegg til innkalling. Ekstra vedlegg evalueringsrapport fra runden til kommunestyrer og bystyrer.  Saksframstilling vedrørende sammenslåing av IKT Agder IKS og DDØ. Opprinnelige vedlegg til saken. Tilleggsvedlegg på oppfordring av Vegårshei kommune. NB! det står i innledningen til sak 57/17 at det gjenstår et møte i Vegårshei kommune. Dette er feil kommune, det er Gjerstad kommune som gjenstår.
  • Referat fra styremøtet 25.august 2017 – vedlegg til innkallingen
  • Referat fra styremøtet 30.mai 2017 – vedlegg til innkallingen
  • Referat fra styremøtet 28.april 2017 – vedlegg til innkallingen
  • Referat fra styremøtet 31.mars 2017 – vedlegg og ettersendt vedlegg
  • Referat fra styremøtet  3.mars 2017 – vedlegg til innkalling
  • Referat fra styremøte 20.januar 2017 – vedlegg til møteinnkalling