Ressursgruppen

Styret har valgt å opprette en ressursgruppe (arbeidsutvalg), som har i oppgave å forberede møter, sette saker på dagsorden, og/eventuelt innstille i saker overfor styret.

  • Per Kristian Lunden, ordfører Risør kommune
  • Trond Aslaksen, rådmann Risør kommune
  • Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder Østre Agder