Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i rådmannsutvalget.

Innkalling til møte 23.oktober 2019. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 21.august 2019.  Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 5.juni 2019. Innkalling til møte i rådmannsutvalget. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 11.april 2019. Innkalling til møte i rådmannsutvalget. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 14.mars 2019. Innkalling til møte i rådmannsutvalget. Vedlegg til innkallingen.

Notat etter rådmennenes budsjettseminar 2020 – handlingsprogram 2021-2023. Program for rådmennenes budsjettseminar.

Referat fra møtet 6.februar 2019. Innkalling til møte i rådmannsutvalget. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 9.januar 2019. Innkalling til møte i rådmannsutvalget. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i rådmannsutvalget 28.november. Innkalling til møte i rådmannsutvalget 28.november. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i rådmannsutvalget 7.november. Innkalling til møte i rådmannsutvalget 7.november – vedlegg til innkallingen. Vedlegg finansieringsmodell ØABV.

Referat fra møte i rådmannsutvalget 10.oktober 2018. Innkalling til møte i rådmannsutvalget 10.oktober 2018 – vedlegg til innkallingen. Program for møte om Regionplan Agder.

Referat fra møte i rådmannsutvalget 12.september 2018. Innkalling til møte i rådmannsutvalget 12.september 2018 – vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i rådmannsutvalget 15.august 2018. Innkalling til møte i rådmannsutvalget 150818 – vedlegg til innkallingen.

Innkalling til møte i rådmannsutvalget 230518 – vedlegg til innkalling. Budsjettregneark revidert etter møtet i mai 2018. Saker til styrebehandling finner en under 31/5. Notat etter rådmannsmøtet.

Innkalling til møte i rådmannsutvalget 180418 – vedlegg til innkallingen. Revidert Budsjettregenark 2019-2022 etter møtet. Notat etter rådmannsmøtet 18.04.2018.

Innkalling til møte i rådmannsutvalget 090318 – vedlegg til innkallingen – vedlegg årsmelding.

Innkalling til møte i rådmannsutvalget 310118 – vedlegg til innkalling, ettersendte vedlegg til innkallingen. Notat etter rådmannsmøtet 31.01.2018

Innkalling til møte i rådmannsutvalget 090118 – vedlegg til innkalling – ekstra vedlegg       Notat etter rådmannsmøtet 09.01.2018

27.november 2017 Møteinnkalling          vedlegg til innkallingen   Notat etter møtet

18.oktober 2017  Møteinnkalling             Vedlegg til innkallingen    Notat – Grunnlag for drøfting av finansieringsmodeller for interkommunalt samarbeid.                                                          notat etter møtet

13.september 2017  Møteinnkalling        Vedlegg til innkallingen del 1  Ettersendt foreløpig rapport 7 av 8 kommuner fra evalueringsrunde i medlemskommunene                                      Notat etter møtet

16.august 2017  Møteinnkalling     Vedlegg til innkallingen            Sak vedr sammenslåing av IKT Agder IKS og DDØ ligger                      under utredninger ved tilhørende separate vedlegg                       Notat etter møtet

7.juni 2017          Møteinnkalling    Vedlegg til innkallingen            Notat etter møtet

19.april 2017       Møteinnkalling    Vedlegg til innkallingen            Notat etter møtet

15.mars 2017      Budsjettseminar – notat etter budsjettseminaret

15.februar 2017   Møteinnkalling   Vedlegg til innkallingen       Ekstern evaluering           Notat etter møtet

11.januar 2017     Møteinnkalling    Notat

30.11.2017               Innkalling           notat

MØTEPLAN FOR ØSTRE AGDER RÅDMANNSUTVALG I 2019:

 

Planlagte møtedatoer: 9/1 – Arendal, 6/2 – Grimstad, 13/3 – Arendal, 11/4 – Risør, 5/6 -Tvedestrand, 21/8 – Vegårshei, 11/9 – Åmli, 23/10 – Froland, 4/12 – Gjerstad.

Rådmannsmøter er åpne.

 

Medlemmer i rådmannsutvalget:

Leder Trond Aslaksen – Risør, Nestleder Ole Petter Skjævestad – Vegårshei. Medlemmer Bo Andre Longum – Froland, Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand, Christina Ødegaard – Åmli, Torill Neset – Gjerstad, Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad, Harald Danielsen – Arendal. Fylkesrådmann John G. Bergh i Aust-Agder fylkeskommune møter i rådmannsutvalget.

Ved spørsmål, kontakt sekretariatet