Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i rådmannsutvalget.

MØTEPLAN FOR ØSTRE AGDER RÅDMANNSUTVALG I 2021:

 

Planlagte møtedatoer: 13.januar, 10.februar, 16. og 17.mars(budsjettseminar), 28.april, 2.juni, 25.august, 22.september, 27.oktober og 1.desember. Møtene avholdes i kafelokalene til Arendal bibliotek 2.etg.

Rådmannsmøter er åpne. 

Medlemmer i rådmannsutvalget:

Leder Harald Danielsen – Arendal, nestleder Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand, , Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei. Medlemmer Bo Andre Longum – Froland, Christina Ødegaard – Åmli, Torill Neset – Gjerstad,      Olav Kavli – Grimstad,

På vegne av fylkesrådmann Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune møter fylkesdirektør Anita Henriksen i rådmannsutvalgets møter.

Mandat for Østre Agder kommunedirektørutvalg (erstatter rådmannsutvalget fra 1/1-2022).

Ved spørsmål, kontakt sekretariatet

Innkalling til møte i Østre Agder rådmannsutvalg 27.oktober 2021. Vedlegg til innkallingen.

Utkast til referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 22.september 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ettersendt utkast budsjett for 2022.

Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 25.august 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder  2.juni 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet  i Østre Agder rådmannsutvalg 28.april 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ekstra vedlegg til sak 32-21.

Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 19.mars 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 10.februar 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Separat vedlegg fondsoversikt årsskiftet 2020/2021. Separat vedlegg regnskap 2020 Østre Agder regionråd.

Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 13.januar 2021. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Utkast til referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 2.desember 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet Østre Agder rådmannsutvalg 11.november. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Vedlegg til tilleggssak.

Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 14.oktober 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 16.september. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 19.august 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 10.juni 2020. Innkalling til møtet.  Vedlegg til innkallingen. Alternativ betalingsmodell for veilyssamarbeidet.

Utkast til referat fra ekstraordinært teamsmøte i Østre Agder rådmannsutvalg 27.mai 2020.

Utkast til referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 06.05.20. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 15.04.20. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Endelig notat fra rådmennenes budsjettseminar 3. og 4.mars. Innstillingen fra budsjettseminaret er en rådgivende innstilling. Rådmannene i vertskommunen er ansvarlig for å foreta den endelige vurderingen av hvilken ramme en tjeneste med vertskommuneløsning skal tildeles.

Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 5.februar 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 16.januar 2020. Innkalling til møtet . Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 4.desember 2019. Retningslinjer for fakturering av bistand mellom kommuner. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 23.oktober 2019. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 21.august 2019.  Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 5.juni 2019. Innkalling til møte i rådmannsutvalget. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 11.april 2019. Innkalling til møte i rådmannsutvalget. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 14.mars 2019. Innkalling til møte i rådmannsutvalget. Vedlegg til innkallingen.

Notat etter rådmennenes budsjettseminar 2020 – handlingsprogram 2021-2023. Program for rådmennenes budsjettseminar.

Referat fra møtet 6.februar 2019. Innkalling til møte i rådmannsutvalget. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møtet 9.januar 2019. Innkalling til møte i rådmannsutvalget. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i rådmannsutvalget 28.november. Innkalling til møte i rådmannsutvalget 28.november. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i rådmannsutvalget 7.november. Innkalling til møte i rådmannsutvalget 7.november – vedlegg til innkallingen. Vedlegg finansieringsmodell ØABV.

Referat fra møte i rådmannsutvalget 10.oktober 2018. Innkalling til møte i rådmannsutvalget 10.oktober 2018 – vedlegg til innkallingen. Program for møte om Regionplan Agder.

Referat fra møte i rådmannsutvalget 12.september 2018. Innkalling til møte i rådmannsutvalget 12.september 2018 – vedlegg til innkallingen.

Referat fra møte i rådmannsutvalget 15.august 2018. Innkalling til møte i rådmannsutvalget 150818 – vedlegg til innkallingen.

Innkalling til møte i rådmannsutvalget 230518 – vedlegg til innkalling. Budsjettregneark revidert etter møtet i mai 2018. Saker til styrebehandling finner en under 31/5. Notat etter rådmannsmøtet.

Innkalling til møte i rådmannsutvalget 180418 – vedlegg til innkallingen. Revidert Budsjettregenark 2019-2022 etter møtet. Notat etter rådmannsmøtet 18.04.2018.

Innkalling til møte i rådmannsutvalget 090318 – vedlegg til innkallingen – vedlegg årsmelding.

Innkalling til møte i rådmannsutvalget 310118 – vedlegg til innkalling, ettersendte vedlegg til innkallingen. Notat etter rådmannsmøtet 31.01.2018

Innkalling til møte i rådmannsutvalget 090118 – vedlegg til innkalling – ekstra vedlegg       Notat etter rådmannsmøtet 09.01.2018

27.november 2017 Møteinnkalling          vedlegg til innkallingen   Notat etter møtet

18.oktober 2017  Møteinnkalling             Vedlegg til innkallingen    Notat – Grunnlag for drøfting av finansieringsmodeller for interkommunalt samarbeid.                                                          notat etter møtet

13.september 2017  Møteinnkalling        Vedlegg til innkallingen del 1  Ettersendt foreløpig rapport 7 av 8 kommuner fra evalueringsrunde i medlemskommunene                                      Notat etter møtet

16.august 2017  Møteinnkalling     Vedlegg til innkallingen            Sak vedr sammenslåing av IKT Agder IKS og DDØ ligger                      under utredninger ved tilhørende separate vedlegg                       Notat etter møtet

7.juni 2017          Møteinnkalling    Vedlegg til innkallingen            Notat etter møtet

19.april 2017       Møteinnkalling    Vedlegg til innkallingen            Notat etter møtet

15.mars 2017      Budsjettseminar – notat etter budsjettseminaret

15.februar 2017   Møteinnkalling   Vedlegg til innkallingen       Ekstern evaluering           Notat etter møtet

11.januar 2017     Møteinnkalling    Notat

30.11.2017               Innkalling           notat