Medarbeidere i Østre Agder

Østre Agder har et lite sekretariat med fagmedarbeidere innenfor satsingsfelt for interkommunalt samarbeid.

Harry Svendsen
Samhandlingskoordinator
Tlf. 91 66 29 44

Permisjon til 31.12.2020

Erlend Kydland Faanes
E-helsekoordinator
Tlf. 92 25 58 47

Marius Emilson Holmesland
Digitaliseringsrådgiver helse, omsorg og leverkår
Tlf. 41 56 45 88

Siri Asdal
Utviklingsleder næring og samfunn

Tlf. 99 51 01 41

Gisle Hovdenak

Utviklingsveileder

Tlf. 48 03 71 16