Kommunene

Arendal

Froland

Gjerstad

Grimstad

Risør

Tvedestrand

Vegårshei

Åmli

Pr.1.januar 2019 bor det 92 819 innbyggere i Østre Agder kommunene. Med et samlet areal på over 3400 km2 har innbyggerne god plass å boltre seg på. Regionen byr på utrolig variert og flott natur – fra sjø og skjærgård til innlandsvann og spennende skogs- og heiområder.

Kommune Befolkning pr. 01.01.19 Areal
Risør 6 882 192 km2
Grimstad 23 017 274 km2
Arendal 44 645 270 km2
Gjerstad 2 467 323 km2
Vegårshei 2 087 356 km2
Tvedestrand 6 086 217 km2
Froland 5 790 643 km2
Åmli 1 845 1130 km2