Kommunene

Arendal

Froland

Gjerstad

Grimstad

Risør

Tvedestrand

Vegårshei

Åmli

Pr.1.januar 2013 bor det 89552 innbyggere i Østre Agder kommunene. Med et samlet areal på over 3400 km2 har innbyggerne god plass å boltre seg på. Regionen byr på utrolig variert og flott natur – fra sjø og skjærgård til innlandsvann og spennende skogs- og heiområder.
Kommune Befolkning pr. 01.01.13 Areal
Risør 6 848 192 km2
Grimstad 21 594 274 km2
Arendal 43 336 270 km2
Gjerstad 2 484 323 km2
Vegårshei 1 986 356 km2
Tvedestrand 6 064 217 km2
Froland 5 425 643 km2
Åmli 1 815 1130 km2