Saker og aktiviteter

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i kommunedirektørutvalget.

MØTEPLAN FOR ØSTRE AGDER KOMMUNEDIREKTØRSUTVALG I 2022:

 

Planlagte møtedatoer: 12.januar, 9.februar, 7.april-8.april (budsjettseminar), 27.april, 6.juni, 24.august, 21.september, 26.oktober og 30.november. Møtene avholdes i kafelokalene til Arendal bibliotek 2.etg.

Møter i kommunedirektørutvalget er åpne. 

Medlemmer i kommunedirektørutvalget:

Leder Harald Danielsen – Arendal, nestleder Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand, , Trond Aslaksen – Risør, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei. Medlemmer Bo Andre Longum – Froland, Christina Ødegaard – Åmli, Torill Neset – Gjerstad,      Magnus Mathisen – Grimstad,

På vegne av fylkesrådmann Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune møter fylkesdirektør Anita Henriksen i kommunedirektørutvalgets møter.

Østre Agder kommunedirektørutvalg overtok oppgavene som tidligere har ligget til Østre Agder rådmannsutvalg fra 1.januar 2022.

Mandat for Østre Agder kommunedirektørutvalg (erstatter rådmannsutvalget fra 1/1-2022).

Ved spørsmål, kontakt sekretariatet

Utkast til referat fra møtet i Østre Agder kommunedirektørutvalg. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.