Kommunedirektørutvalget

For å bistå sekretariatet har styret opprettet en referansegruppe bestående av alle kommunaldirektører. Representantskapet har bestemt at referansegruppen innkalles til sine møter. Referansegruppa møter med tale- og forslagsrett. Fra 1.januar 2022 endret betegnelsen på Østre Agder rådmannsutvalg til Østre Agder kommunedirektørutvalg.