Østre Agder næringsforum

Østre Agder næringsforum er fagrådet for næringsutvikling i Østre Agder. Forumet består av næringssjefer og næringsmedarbeidere i alle åtte kommunene i Østre Agder. Forumet er en erfarings- og kunnskapsutvekslingarena, men har også ansvar for gjennomføring av fellessatsinger innenfor næringsområdet i Østre Agder.

  • Bodil Slettebø, leder – næringssjef Grimstad kommune
  • Liv Strand, næringsmedarbeider Vegårshei kommune
  • Tarjei Retterholt, næringsmedarbeider Åmli kommune
  • Ole Andreas Liljedahl Sandberg, Næringssjef Gjerstad kommune
  • Anne Torunn Hvidberg, næringgsjef Tvedestrand kommune
  • Ole Tom Tjuslia, næringsmedarbeider Froland kommune
  • Kåre Andersen, næringssjef Arendal kommune
  • Bård Vestøl Birkedal, næringssjef Risør kommune