Østre Agder næringsforum

Østre Agder næringsforum er fagrådet for næringsutvikling i Østre Agder. Forumet består av næringssjefer og næringsmedarbeidere i alle åtte kommunene i Østre Agder. Forumet er en erfarings- og kunnskapsutvekslingarena, men har også ansvar for gjennomføring av fellessatsinger innenfor næringsområdet i Østre Agder.

  • Bård Vestøl Birkedal, leder – næringssjef Risør kommune
  • Chantal van der Linden, plan og næringsrådgiver Vegårshei kommune
  • Yngve Ramse Trædal, næringssjef Åmli kommune
  • Ole Andreas Liljedahl Sandberg, næringssjef Gjerstad kommune
  • Anne Torunn Hvideberg, næringssjef Tvedestrand kommune
  • Ole Tom Tjuslia, næringsmedarbeider Froland kommune
  • Kåre Andersen, næringssjef Arendal kommune
  • Bodil Slettebø, næringssjef Grimstad kommune