Næringsforum

Østre Agder næringsforum er fagrådet for næringsutvikling. Forumet består av næringssjefer og næringsmedarbeidere i de åtte kommunene og er en erfarings- og kunnskapsutvekslingsarena, men har også ansvar for gjennomføring av fellessatsinger innenfor sitt område.

Hovedmål:
Gjennom langsiktig og strategisk næringsarbeid bidra til en felles, bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling som sikrer vekst i folketall, arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder.

Delmål:

 • Øke kompetanse og kunnskap om nærings- og samfunnsrelevante tema blant beslutningstagere
 • Øke kvalitet og kvantitet på regionale samfunns- og næringsrelevante prosjekter av langsiktig strategisk betydning
 • Øke samhandlingen og tilliten mellom kommunene i regionen
 • Skape fokus på forutsetninger for næringsutvikling basert på regionenes historiske- og naturgitte muligheter.

 

Næringsforum er en undergruppe til kommunedirektørutvalget i Østre Agder. Hver kommune stiller med en medarbeider. Leder av forumet velges for ett år av gangen og går på omgang mellom medlemmene.

Medlemmer i Østre Agder næringsforum:

Næringsforum møtes en gang i måneden. I tillegg gjennomføres det temamøter ved behov.

Ole Andreas Liljedahl Sandberg

Næringsrådgiver, Arendal kommune/leder næringsforum

Tlf: 957 56 199

Siri Asdal

Utviklingsleder næring og samfunn
Østre Agder IPR

Tlf: 995 10 141

Saker og aktiviteter

Innkalling til Næringsforum 20. januar, Arendal. Referat fra kontaktmøte med Østre Agder representantskap 20.januar.
Næringsforum 15. mars, Åmli
Næringsforum 27.april. Grimstad
Næringsforum 16.mai Risør
Næringsforum 7. juni, Arendal
Næringsforum 23. august, Tvedestrand
Næringsforum 20. september, Vegårshei
Næringsforum 17. oktober, Gjerstad
Næringsforum 21. november, Froland
Næringsforum 14. desember, Grimstad

 • Innkalling til  Næringsforum  21.januar, teams. Referat fra møte i næringsforum 21.januar, teams
 • Innkalling til Næringsforum 3.mars, Vegårshei. Referat fra møte 3.mars
 • Innkalling til kontaktmøte Næringsforum og Representantskapet 1.april, HI Flødevigen(utsatt fra 21.01). Referat fra møte 1.april.
 • Innkalling til Næringsforum 4.mai, Grimstad. Referat fra møte i Næringsforum 4.mai
 • Innkalling til kontaktmøte Næringsforum og Kommunedirektørutvalget 8.juni, Arendal. Referat fra kontaktmøte 8.juni
 • Innkalling til Næringsforum 24.august, Arendal. Referat fra Næringsforum 24.august.
 • Innkalling til Næringsforum 27.september, Tvedestrand. Referat fra Næringsforum 27.september
 • Innkalling til Næringsforum 8. november, Froland. Referat fra Næringsforum 8.november.
 • Innkalling til Næringsforum 15.desember, Gjerstad. Referat fra næringsforum 15.desember. 
 • Innkalling til ordinært møte 15. januar, teams. Referat fra møte 15.januar.
 • 12. februar,  fellesmøte med representantskapet-(utsatt fra des. 2020/jan 21)
 • Innkalling til temamøte om REISELIV 18. februar, teams. Referat fra møte 18.februar.
 • Innkalling til ordinært møte 3. mars,  teams. Referat fra møte 3.mars.
 • Innkalling til ordinært møte 21. april, teams. Referat fra møte 21.april.
 • Innkalling til fellesmøte 2. juni, Arendal, fellesmøte med kommunedirektørutvalget
 • Innkalling til ordinært møte 18.august, Arendal. Referat fra møte 18.august, Arendalsuka
 • Innkalling til ordinært møte 22.sept, Tvedestrand. Referat fra møte 22.september
 • Innkalling til ordinært møte 8. desember. Referat fra møte 8.desember

Fellesmøte for formannskapene i de samarbeidende kommunene, styret og leder av næringsforeningene ble gjennomført 15.januar 2020. Tema for dagen var Vertskapsrollen og møtet ble holdt på Universitetet i Agder, campus Grimstad. Program

Møtedatoer 2020:

 • Innkalling til møte i næringsforum 5. februar, Åmli/Hillestad. Referat fra møte 5.februar
 • Innkalling til møte i næringsforum 15. april, Arendal.  Referat fra møte 15.april. Notat fra fellesmøte med rådmannsutvalget 15. april
 • Innkalling til møte i næringsforum 3. juni- Risør-ordinært møte. Referat fra møte 3. juni
 • Innkalling til møte i næringsforum 26. august-Tvedestrand- ordinært møte. Referat fra møte 26.august
 • Innkalling til møte i næringsforum 7. oktober- Teamsmøte-ordinært møte. Referat fra møte 7.oktober
 • 2. desember- temamøte Reiseliv – utsatt til 15. januar grunnet pandemisituasjonen
 • 11. desember- Gjerstad fellesmøte med styret – utsatt til 22. januar grunnet pandemisituasjonen

2019

2018

2017

Hopp rett ned til innholdet