Næringsforum

Østre Agder næringsforum er fagrådet for næringsutvikling. Forumet består av næringssjefer og næringsmedarbeidere i de åtte kommunene og er en erfarings- og kunnskapsutvekslingsarena, men har også ansvar for gjennomføring av fellessatsinger innenfor sitt område.

Hovedmål:
Gjennom langsiktig og strategisk næringsarbeid bidra til en felles, bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling som sikrer vekst i folketall, arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder.

Delmål:

 • Øke kompetanse og kunnskap om nærings- og samfunnsrelevante tema blant beslutningstagere
 • Øke kvalitet og kvantitet på regionale samfunns- og næringsrelevante prosjekter av langsiktig strategisk betydning
 • Øke samhandlingen og tilliten mellom kommunene i regionen
 • Skape fokus på forutsetninger for næringsutvikling basert på regionenes historiske- og naturgitte muligheter.

 

Næringsforum er en undergruppe til kommunedirektørutvalget i Østre Agder. Hver kommune stiller med en medarbeider. Leder og nestleder av forumet velges for ett år av gangen og går på omgang mellom medlemmene.

Medlemmer i Østre Agder næringsforum:

Næringsforum møtes en gang i måneden. I tillegg gjennomføres det temamøter ved behov.

Bilde av Anne Torunn Hvideberg, Næringssjef i Tvedestrand og leder av næringsfourm

Anne Torunn Hvideberg

Næringssjef, Tvedestrand kommune
Leder næringsforum

Nestleder: Rune Hagestrand, næringsjef Gjerstad kommune

Siri Asdal

Utviklingsleder næring og samfunn
Østre Agder IPR

Tlf: 995 10 141

Saker og aktiviteter

 • Innkalling til  Næringsforum  21.januar, teams. Referat fra møte i næringsforum 21.januar, teams
 • Innkalling til Næringsforum 3.mars, Vegårshei. Referat fra møte 3.mars
 • Innkalling til kontaktmøte Næringsforum og Representantskapet 1.april, HI Flødevigen(utsatt fra 21.01). Referat fra møte 1.april.
 • Innkalling til Næringsforum 4.mai, Grimstad. Referat fra møte i Næringsforum 4.mai
 • Innkalling til kontaktmøte Næringsforum og Kommunedirektørutvalget 8.juni, Arendal. Referat fra kontaktmøte 8.juni
 • Innkalling til Næringsforum 24.august, Arendal. Referat fra Næringsforum 24.august.
 • Innkalling til Næringsforum 27.september, Tvedestrand. Referat fra Næringsforum 27.september
 • Innkalling til Næringsforum 8. november, Froland. Referat fra Næringsforum 8.november.
 • Innkalling til Næringsforum 15.desember, Gjerstad. Referat fra næringsforum 15.desember. 
 • Innkalling til ordinært møte 15. januar, teams. Referat fra møte 15.januar.
 • 12. februar,  fellesmøte med representantskapet-(utsatt fra des. 2020/jan 21)
 • Innkalling til temamøte om REISELIV 18. februar, teams. Referat fra møte 18.februar.
 • Innkalling til ordinært møte 3. mars,  teams. Referat fra møte 3.mars.
 • Innkalling til ordinært møte 21. april, teams. Referat fra møte 21.april.
 • Innkalling til fellesmøte 2. juni, Arendal, fellesmøte med kommunedirektørutvalget
 • Innkalling til ordinært møte 18.august, Arendal. Referat fra møte 18.august, Arendalsuka
 • Innkalling til ordinært møte 22.sept, Tvedestrand. Referat fra møte 22.september
 • Innkalling til ordinært møte 8. desember. Referat fra møte 8.desember

Fellesmøte for formannskapene i de samarbeidende kommunene, styret og leder av næringsforeningene ble gjennomført 15.januar 2020. Tema for dagen var Vertskapsrollen og møtet ble holdt på Universitetet i Agder, campus Grimstad. Program

Møtedatoer 2020:

 • Innkalling til møte i næringsforum 5. februar, Åmli/Hillestad. Referat fra møte 5.februar
 • Innkalling til møte i næringsforum 15. april, Arendal.  Referat fra møte 15.april. Notat fra fellesmøte med rådmannsutvalget 15. april
 • Innkalling til møte i næringsforum 3. juni- Risør-ordinært møte. Referat fra møte 3. juni
 • Innkalling til møte i næringsforum 26. august-Tvedestrand- ordinært møte. Referat fra møte 26.august
 • Innkalling til møte i næringsforum 7. oktober- Teamsmøte-ordinært møte. Referat fra møte 7.oktober
 • 2. desember- temamøte Reiseliv – utsatt til 15. januar grunnet pandemisituasjonen
 • 11. desember- Gjerstad fellesmøte med styret – utsatt til 22. januar grunnet pandemisituasjonen

2019

2018

2017

Hopp rett ned til innholdet