Næringsforum

Østre Agder næringsforum er fagrådet for næringsutvikling. Forumet består av næringssjefer og næringsmedarbeidere i de åtte kommunene og er en erfarings- og kunnskapsutvekslingsarena, men har også ansvar for gjennomføring av fellessatsinger innenfor sitt område.

Næringsforum er en undergruppe til kommunedirektørgruppa i Østre Agder. Hver kommune stiller med en medarbeider. Leder av forumet velges for ett år av gangen og går på omgang mellom medlemmene.

Medlemmer i Østre Agder næringsforum:

Næringsforum har som mål å møtes en gang i måneden. I tillegg gjennomføres det temamøter ved behov.

Bård Vestøl Birkedal

Fagleder bærekraftig utvikling og næring Risør

Tlf: 481 03 455

Siri Asdal

Utviklingsleder næring og samfunn
Østre Agder IPR

Tlf: 995 10 141

Saker og aktiviteter

 • Innkalling til  Næringsforum  21.januar, teams. Referat fra møte i næringsforum 21.januar, teams
 • Innkalling til ordinært møte 3.mars, Vegårshei. Referat fra møte 3.mars
 • Innkalling til kontaktmøte Næringsforum og Representantskapet 1.april, HI Flødevigen(utsatt fra 21.01). Referat fra møte 1.april.
 • Innkalling til ordinært møte 4.mai, Grimstad
 • Kontaktmøte Næringsforum og Kommunedirektørutvalget 8.juni, Arendal
 • Ordinært møte 24.august, Risør
 • Ordinært møte 28.september, Gjerstad
 • Ordinært møte 3. november, Tvedestrand
 • Ordinært møte 14.desember, Åmli
 • Innkalling til ordinært møte 15. januar, teams. Referat fra møte 15.januar.
 • 12. februar,  fellesmøte med representantskapet-(utsatt fra des. 2020/jan 21)
 • Innkalling til temamøte om REISELIV 18. februar, teams. Referat fra møte 18.februar.
 • Innkalling til ordinært møte 3. mars,  teams. Referat fra møte 3.mars.
 • Innkalling til ordinært møte 21. april, teams. Referat fra møte 21.april.
 • Innkalling til fellesmøte 2. juni, Arendal, fellesmøte med kommunedirektørutvalget
 • Innkalling til ordinært møte 18.august, Arendal. Referat fra møte 18.august, Arendalsuka
 • Innkalling til ordinært møte 22.sept, Tvedestrand. Referat fra møte 22.september
 • Innkalling til ordinært møte 8. desember. Referat fra møte 8.desember

Fellesmøte for formannskapene i de samarbeidende kommunene, styret og leder av næringsforeningene ble gjennomført 15.januar 2020. Tema for dagen var Vertskapsrollen og møtet ble holdt på Universitetet i Agder, campus Grimstad. Program

Møtedatoer 2020:

 • Innkalling til møte i næringsforum 5. februar, Åmli/Hillestad. Referat fra møte 5.februar
 • Innkalling til møte i næringsforum 15. april, Arendal.  Referat fra møte 15.april. Notat fra fellesmøte med rådmannsutvalget 15. april
 • Innkalling til møte i næringsforum 3. juni- Risør-ordinært møte. Referat fra møte 3. juni
 • Innkalling til møte i næringsforum 26. august-Tvedestrand- ordinært møte. Referat fra møte 26.august
 • Innkalling til møte i næringsforum 7. oktober- Teamsmøte-ordinært møte. Referat fra møte 7.oktober
 • 2. desember- temamøte Reiseliv – utsatt til 15. januar grunnet pandemisituasjonen
 • 11. desember- Gjerstad fellesmøte med styret – utsatt til 22. januar grunnet pandemisituasjonen