Fagutvalg beredskap

Mandat

Østre Agder rådmannsutvalg har gitt fagutvalget følgende mandat.

Møteplan for fagutvalg beredskap 2021

Høsten 2021 er det fastsatt møter i fagutvalg beredskap 10.september og 3.desember. 

evaldson NæssMedlemmer i Fagutvalg beredskap:  

 • Hans Birger Nilsen, Arendal kommune, medlem/leder
 • Tore Smeland, Vegårshei kommune, medlem
 • Knut Jost Arntzen, Risør kommune, medlem
 • Sverre Øvrelid Steen, Tvedestrand kommune, medlem
 • Sten Andersen, Grimstad kommune, medlem
 • Ole Tom Tjuslia, Froland kommune, medlem/sekretær
 • Trine Krossbekk Agersborg, Åmli kommune, medlem
 • Per Gunnar Johnsen, Gjerstad kommune, medlem
 • Petter Hammarstrøm, Agder fylkeskommune, møtende
 • Morten Sevaldson Næss, Agder fylkeskommune, møtende
 • Rune Kiil Solstad, prosjekt Plivo, møtende i prosjektperioden
 • Thoralf Bjørnbakk Juva, brannsjef ØABV
 • Petter Vinje Svendsen, ØABV, møtende
 • Dag Svindseth, Sivilforsvaret, møtende
 • Tore Olsen, Grimstad kommune/Grimstad brann og redning, medlem og møtende(er også beredskapskoordinator i Grimstad)
 • Morten Sevaldson Næss, Agder fylkeskommune, møtende
 • Yngve Årøy, Statsforvalteren i Agder, møtende
 • Dag Svindseth, Statsforvalteren i Agder, møtende

Møte 18.nov.2022 – referat.

 • Referat fra møtet i Østre Agder fagutvalg for beredskap 11.juni 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder fagutvalg for beredskap 22.januar 2021.
Hopp rett ned til innholdet