Kommunedirektørutvalget

Østre Agder kommunedirektørutvalg er sammensatt av kommunedirektører i samarbeidskommunene. Utvalget har ansvar for tjenestesamarbeid mellom kommunene og for å forberede saker til behandling i representantskapet. En reprsentant for fylkesdirektøren møter i utvalgets møter med tale og forslagsrett.

Medlemmer i kommunedirektørutvalget møter i representantskapsmøtene med tale- og forslagsrett.

Mandat for Østre Agder kommunedirektørutvalg

Leder for Østre Agder kommunedirektørutvalget er Inger Hegna, Kommunedirektør i Arendal. Nestleder er Jarle Bjørn Hanken, kommunedirektør i Tvedestrand. På vegne av fylkesrådmann Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune møter fylkesdirektør Anita Henriksen i kommunedirektørutvalgets møter.

Inger Hegna

Kommunedirektør      Arendal    ,

Leder                          

Jarle Bjørn Hanken

Kommunedirektør Tvedestrand
Nestleder

 

Magnus Mathisen

Kommunedirektør      Grimstad

Ole Petter Skjevestad

Kommunedirektør
Vegårshei

Bilde av Carl Jakob Hansen. Kommunedirektør i Risør

Carl Jakob Hansen

Kommunedirektør
Risør

Bo-Andre Longum

Kommunedirektør        Froland

Per Gunnar Johnsen

Kommunedirektør      Gjerstad

Christina Ødegård

Kommunedirektør
Åmli

Saker og aktiviteter

MØTEPLAN FOR ØSTRE AGDER KOMMUNEDIREKTØRSUTVALG I 2023:

Planlagte møtedatoer: 11.januar, 8.februar, 30. og 31.mars (budsjettseminar), 10.mai, 7.juni, 23.august, 20.september, 25.oktober og 29.november. Møtene avholdes i kafelokalene til Arendal bibliotek 2.etg.

Møter i kommunedirektørutvalget er åpne. 

På vegne av fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune, møter fylkesdirektør for regionplan 2030, Anita Henriksen, i kommunedirektørutvalgets møter.

Møteplan for Østre Agder kommunedirektørutvalg for 2023.

 • Utkast til referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 2.desember 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet Østre Agder rådmannsutvalg 11.november. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Vedlegg til tilleggssak.
 • Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 14.oktober 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 16.september. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 19.august 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 10.juni 2020. Innkalling til møtet.  Vedlegg til innkallingen. Alternativ betalingsmodell for veilyssamarbeidet.
 • Utkast til referat fra ekstraordinært teamsmøte i Østre Agder rådmannsutvalg 27.mai 2020.
 • Utkast til referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 06.05.20. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 15.04.20. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Endelig notat fra rådmennenes budsjettseminar 3. og 4.mars. Innstillingen fra budsjettseminaret er en rådgivende innstilling. Rådmannene i vertskommunen er ansvarlig for å foreta den endelige vurderingen av hvilken ramme en tjeneste med vertskommuneløsning skal tildeles.
 • Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 5.februar 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 16.januar 2020. Innkalling til møtet . Vedlegg til innkallingen.

2019

2018

2017

2017

 • 30.11.2017               Innkalling           notat

Ole Jørgen Etholm

Sekretariatsleder
Telefon 478 11 568

Hopp rett ned til innholdet