Kommunedirektørutvalget

Østre Agder kommunedirektørutvalg er sammensatt av kommunedirektører i samarbeidskommunene. Utvalget har ansvar for tjenestesamarbeid mellom kommunene og for å forberede saker til behandling i representantskapet. En reprsentant for fylkesdirektøren møter i utvalgets møter med tale og forslagsrett.

Medlemmer i kommunedirektørutvalget møter i representantskapsmøtene med tale- og forslagsrett.

Mandat for Østre Agder kommunedirektørutvalg

Leder for Østre Agder kommunedirektørutvalget er Magnus Mathisen, Kommunedirektør i Grimstad. Nestleder er Per Gunnar Johnsen, kommunedirektør i Gjerstad. På vegne av fylkesrådmann Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune møter fylkesdirektør Anita Henriksen i kommunedirektørutvalgets møter.

Magnus Mathisen

Kommunedirektør
Grimstad

Leder

Per Gunnar Johnsen

Kommunedirektør
Gjerstad
Nestleder

 

Karl Mork

Kommunedirektør
Arendal

                        

Ole Petter Skjevestad

Kommunedirektør
Vegårshei

Bilde av Carl Jakob Hansen. Kommunedirektør i Risør

Carl Jakob Hansen

Kommunedirektør
Risør

Bo-Andre Longum

Kommunedirektør        Froland

Jan Magne Kåsa Stensrud

Kommunedirektør Tvedestrand

 

Christina Ødegård

Kommunedirektør
Åmli

MØTEPLAN FOR ØSTRE AGDER KOMMUNEDIREKTØRSUTVALG I 2023:

Møtene avholdes i kafelokalene til Arendal bibliotek 2.etg.

Møter i kommunedirektørutvalget er åpne. 

På vegne av fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune, møter fylkesdirektør for regionplan 2030, Anita Henriksen, i kommunedirektørutvalgets møter.

 

Møteplan for Østre Agder kommunedirektørutvalg for 2024.

 

 • Utkast til referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 2.desember 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet Østre Agder rådmannsutvalg 11.november. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Vedlegg til tilleggssak.
 • Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 14.oktober 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 16.september. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 19.august 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 10.juni 2020. Innkalling til møtet.  Vedlegg til innkallingen. Alternativ betalingsmodell for veilyssamarbeidet.
 • Utkast til referat fra ekstraordinært teamsmøte i Østre Agder rådmannsutvalg 27.mai 2020.
 • Utkast til referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 06.05.20. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 15.04.20. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Endelig notat fra rådmennenes budsjettseminar 3. og 4.mars. Innstillingen fra budsjettseminaret er en rådgivende innstilling. Rådmannene i vertskommunen er ansvarlig for å foreta den endelige vurderingen av hvilken ramme en tjeneste med vertskommuneløsning skal tildeles.
 • Referat fra møtet i Østre Agder rådmannsutvalg 5.februar 2020. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 16.januar 2020. Innkalling til møtet . Vedlegg til innkallingen.

2019

2018

2017

2017

 • 30.11.2017               Innkalling           notat
Sekretariatsleder Siri S. Andersen

Siri. S. Andersen

Sekretariatsleder
Telefon 917 17 168

Saker og aktiviteter

Hopp rett ned til innholdet