Siste tidligere Arrangementer

Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2022 (SOVA) 24-25.mars 2022

Grimstad Kulturhus Nygaten, Grimstad

SOVA er en tverrfaglig konferanse med fokus på velferdsteknologi, digital transformasjon, ledelse i endring og innovasjon innenfor e-helse. Konferansen arrangeres fysisk på Grimstad kulturhus, med mulighet for å delta digitalt. Målgruppe for konferansen: Ledere i helse- og omsorgssektoren, fagpersoner i kommunene, brukerorganisasjoner, IKT rådgivere, forskningsmiljø, politikere, leverandører, samt andre som jobber med eller er involvert […]

test