HR (Human resources)

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i HR-forumet. Mandat for Østre Agder HR-forum.

Prioriterte satsingsområder 2021:

Østre Agder HR-forum er nyetablert og derfor foreligger det foreløpig ikke prioriteringer for deres arbeid.

Møteplan for Østre Agder HR-forum 2021

Østre Agder HR-forum har møter: 29.januar(teams), 19.mars(teams), 21.mai(fysisk), 10.september (fysisk), 15.oktober(teams) og 3.desember(fysisk). Alle fysiske møter unntatt møtet 3.desember avholdes i cafelokalene i Arendal bibliotek. Møtet den 3.desember avholdes i Vegårshei kommunehus.

Medlemmer i Østre Agder HR-forum

 • Leder Benedicte Tynes, Risør kommune
 • Nestleder Fredrik Hafredal, Åmli kommune
 • Medlem Lasse Fosse, Gjerstad kommune
 • Medlem Liv Ingjerd Jørgensen, Froland kommune
 • Medlem Maiken Heck Eide, Grimstad kommune
 • Medlem Tone Vestøl Bråten, Tvedestrand kommune
 • Medlem Knut Owing, Vegårshei kommune
 • Medlem Siglin Solbakken, Arendal kommune
 • Medlem Karl Mork, Arendal kommune
 • Fra KS Agder møter Odd Joar Svensson. Han formidler informasjon fra KS knyttet til forhandlinger opplæring med mer.

Ole Jørgen Etholm

Sekretariatsleder
Telefon 478 11 568

Saker og aktiviteter

 • Innkalling til møtet i Østre Agder HR-forum 13.mai 2022. Vedlegg til innkallingen. Ekstra sak under eventuelt program studiebesøk Danmark.Møtet er lagt til I4helse ved UiA.
 • Planlagt møte 29.april 2022 ble utsatt på grunn av mange forfall.
 • Utkast til referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 11.mars 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 14.januar 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.