HR (Human resources)

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i HR-forumet.

Mandat for Østre Agder HR-forum.

Møteplan for Østre Agder HR-forum 2024

Østre Agder HR-forum har møter: 9.feb -fysisk, 15.mars – teams, 24.mai – fysisk,  23.august – fysisk, 18.okt – teams og 6.desember.

De fysiske møtene er normalt i cafelokalet ved Arendal bibliotek med unntak av desembermøtet som er i Åmli.

 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum

 • Leder Fredrik Hafredal, Åmli kommune
 • Nestleder Siglin Solbakken, Arendal kommune
 • Medlem Lasse Fosse, Gjerstad kommune
 • Medlem Liv Ingjerd Jørgensen, Froland kommune
 • Medlem Nina Rønningen , Grimstad kommune
 • Medlem Tone Vestøl Bråten, Tvedestrand kommune
 • Medlem Knut Owing, Risør kommune 
 • Medlem Karl Mork, Arendal kommune
 • Medlem (for tiden ledig), Vegårshei kommune
 • Fra KS Agder møter Odd Joar Svensson. Han formidler informasjon fra KS knyttet til forhandlinger opplæring med mer.
Sekretariatsleder Siri S. Andersen

Siri. S. Andersen

Sekretariatsleder
Telefon 917 17 168

Saker og aktiviteter

 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 2.desember. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 28.oktober 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 23.september 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 19.august 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forums møte 3.juni 2022. Innkalling til møtet.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 13.mai. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ekstra sak under eventuelt program studiebesøk Danmark.Møtet er lagt til I4helse ved UiA.
 • Planlagt møte 29.april 2022 ble utsatt på grunn av mange forfall.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 11.mars 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 14.januar 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
Hopp rett ned til innholdet