HR (Human resources)

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i HR-forumet. Mandat for Østre Agder HR-forum.

Møteplan for Østre Agder HR-forum 2022

Østre Agder HR-forum har møter: 22.januar, 19.mars, 13.mai, 3.juni,26.august(utgår på grunn av arrangement i regi av KS), 23.september , 28.oktober og 2.desember. 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum

 • Leder Fredrik Hafredal, Åmli kommune
 • Nestleder Siglin Solbakken, Arendal kommune
 • Medlem Lasse Fosse, Gjerstad kommune
 • Medlem Liv Ingjerd Jørgensen, Froland kommune
 • Medlem Nina Rønningen , Grimstad kommune
 • Medlem Tone Vestøl Bråten, Tvedestrand kommune
 • Medlem Knut Owing, Vegårshei kommune
 • Risør kommune mangler
 • Medlem Karl Mork, Arendal kommune
 • Fra KS Agder møter Odd Joar Svensson. Han formidler informasjon fra KS knyttet til forhandlinger opplæring med mer.

Ole Jørgen Etholm

Sekretariatsleder
Telefon 478 11 568

Saker og aktiviteter

 • Utkast til Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 2.desember.
 • Innkalling til møte i Østre Agder HR-forum fredag 2.desember 2022. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 28.oktober 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 23.september 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 19.august 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forums møte 3.juni 2022. Innkalling til møtet.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 13.mai. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ekstra sak under eventuelt program studiebesøk Danmark.Møtet er lagt til I4helse ved UiA.
 • Planlagt møte 29.april 2022 ble utsatt på grunn av mange forfall.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 11.mars 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 14.januar 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.