HR (Human resources)

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i HR-forumet.

Mandat for Østre Agder HR-forum.

Møteplan for Østre Agder HR-forum 2022

Østre Agder HR-forum har møter: 27.januar (teams), 16. og 17.mars studiebesøk Oslo – i Oslo ble avlyst og møtet ble avholdt 17.mars lokalt,21.april Froland kommunehus, 9.juni Arendal bibliotek, 18.august (teams), 22.september Gjerstad kommunehus – møtet er flyttet til 20.september og er flyttet til Oslo , 20.oktober (teams) og 15.desember Vegårshei kommunehus.

Medlemmer i Østre Agder HR-forum

 • Leder Fredrik Hafredal, Åmli kommune
 • Nestleder Siglin Solbakken, Arendal kommune
 • Medlem Lasse Fosse, Gjerstad kommune
 • Medlem Liv Ingjerd Jørgensen, Froland kommune
 • Medlem Nina Rønningen , Grimstad kommune
 • Medlem Tone Vestøl Bråten, Tvedestrand kommune
 • Medlem Knut Owing, Risør kommune 
 • Medlem Karl Mork, Arendal kommune
 • Medlem Geir Steen-Tveit, Vegårshei kommune
 • Fra KS Agder møter Odd Joar Svensson. Han formidler informasjon fra KS knyttet til forhandlinger opplæring med mer.

Ole Jørgen Etholm

Sekretariatsleder
Telefon 478 11 568

Saker og aktiviteter

 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 2.desember. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 28.oktober 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 23.september 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 19.august 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forums møte 3.juni 2022. Innkalling til møtet.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 13.mai. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen. Ekstra sak under eventuelt program studiebesøk Danmark.Møtet er lagt til I4helse ved UiA.
 • Planlagt møte 29.april 2022 ble utsatt på grunn av mange forfall.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 11.mars 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
 • Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum 14.januar 2022. Innkalling til møtet. Vedlegg til innkallingen.
Hopp rett ned til innholdet