Helse- og omsorgsleder forum

Helse- omsorgslederforum (HLF) er et rådgivende organ for Rådmannsutvalget. HLF skal fremme samhandling, utviklingsarbeid og kompetansesamarbeid innenfor fagfeltet helse, – omsorg og levekårsfeltet mellom kommunene i Østre Agder. HLF består av helseledere fra hver av de åtte kommunene og tillitsvalgte fra Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Statsforvalteren på Agder deltar som observatør. Mandat for Helse – og omsorgslederforum.

Hovedmål:
Kommunene i Østre Agder vil innen helse, omsorg og levekår
utvikle sammenhengende tjenestetilbud som kjennetegnes av høy kvalitet, pasientsikkerhet, nærhet til pasienten, kompetente medarbeidere og effektivitet

Nina Evensen Smith (leder), helse – og omsorgssjef, Arendal kommune
Laila Nylund, leiar helse og omsorg, Åmli kommune
Per Chr. Andersen, kommunalsjef helse – og omsorg, Risør kommune
Aase Hobbesland, kommunalsjef for helse og omsorg, Grimstad kommune
Liv Siljan ,sektorleder helse, familie og rehabilitering, Tvedestrand kommune liv.siljan.tveide@tvedestrand.kommune.no
Marianne Røed, virksomhetsleder omsorg, Froland kommune
marianne.roed@froland.kommune.no
Thorben Frøitland, enhetsleder helse – og mestring, Vegårshei kommune
Christoph Munch, enhetsleder helse – og omsorg, Gjerstad kommune
Christoph.munch@gjerstad.kommune.no

Lene Haugen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Arendal kommune
lene.haugen@arendal.kommune.no
Renate Johansen, hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet, Arendal kommune renate.johansen@arendal.kommune.no
Cathrine Berge, hovedtillitsvalgt, Delta i Arendal kommune
cathrine.berge@arendal.kommune.no

Observatør:
Heidi Danielsen Liane, Statsforvalteren på Agder
hedli@fylkesmannen.no

Sekretariat
Harry Svendsen, samhandlingskoordinator helse  og FoUI

Harry.svendsen@ostreagder.no
Christina B. Berntsen, digitaliseringsrådgiver
Christina.Bjorke.Berntsen@arendal.kommune.no

Nina Evensen Smith

Leder HLF
Helsesjef i Arendal kommune
Tlf: 950 42 226

Harry Svendsen

Samhandlingskoordinator
Helse, omsorg og FoUI
Tlf: 916 62 944

Saker og aktiviteter

Møter i Helse- og omsorgslederforum:

 

Referat fra møte 28.01.2022
Referat fra møte 04.03.22
Referat fra møte 08.04.22
Referat fra møte 13.05.22
Referat fra møte 17.06.22
Referat fra møte 02.09.22
Referat fra møte 21.10.22
Referat fra møte 25.11.22
Referat fra møte 16.12.22

 • Utkast til referat fra møtet i Østre Agder helse og omsorgslederforum 17.desember 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 26.november 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 22.oktober 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 27.august 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 25.juni 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 25.mai 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 12.mars 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 5.februar 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder Helse- og omsorgslederforum 8.januar 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 11.desember 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 13.november 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 16.oktober 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 28.august 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 19.juni 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 14.mai 2020.
 • Referat fra ekstraordinært møte i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 6.mai 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 24.april 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 13.februar 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 24.januar 2020.
 • Referat fra HLF-møte 25. januar 2019
 • Referat fra HLF-møte 15. mars 2019
 • Referat fra HLF-møte 26. april 2019
 • Referat fra HLF-møte 24. mai 2019
 • Referat fra HLF-møte 14. juni 2019
Hopp rett ned til innholdet