Helse- og omsorgsleder forum

Helse- omsorgslederforum (HLF) er et rådgivende organ for Rådmannsutvalget. HLF skal fremme samhandling, utviklingsarbeid og kompetansesamarbeid innenfor fagfeltet helse, – omsorg og levekårsfeltet mellom kommunene i Østre Agder. HLF består av helseledere fra hver av de åtte kommunene og tillitsvalgte fra Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Statsforvalteren på Agder deltar som observatør. Mandat for Helse – og omsorgslederforum.

Hovedmål:
Kommunene i Østre Agder vil innen helse, omsorg og levekår utvikle sammenhengende tjenestetilbud som kjennetegnes av høy kvalitet, pasientsikkerhet, nærhet til pasienten, kompetente medarbeidere og effektivitet

Nina Evensen Smith (leder), helse – og omsorgssjef, Arendal kommune

Laila Nylund, leiar helse og omsorg, Åmli kommune

Per Chr. Andersen, kommunalsjef helse – og omsorg, Risør kommune

Aase Hobbesland, kommunalsjef for helse og omsorg, Grimstad kommune

Liv Siljan ,sektorleder helse, familie og rehabilitering, Tvedestrand kommune
liv.siljan.tveide@tvedestrand.kommune.no

Marianne Røed, virksomhetsleder omsorg, Froland kommune
marianne.roed@froland.kommune.no

Thorben Frøitland, enhetsleder helse – og mestring, Vegårshei kommune
maja.jorgensen@vegarshei.kommune.no

Christoph Munch, enhetsleder helse – og omsorg, Gjerstad kommune
Christoph.munch@gjerstad.kommune.no

Lene Haugen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Arendal kommune
lene.haugen@arendal.kommune.no

Renate Johansen, hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet, Arendal kommune
renate.johansen@arendal.kommune.no

Cathrine Berge, hovedtillitsvalgt, Delta i Arendal kommune
cathrine.berge@arendal.kommune.no

Observatør:

Heidi Danielsen Liane, Statsforvalteren på Agder
hedli@fylkesmannen.no

Sekretariat
Harry Svendsen, samhandlingskoordinator helse  og FoUI

Harry.svendsen@ostreagder.no
Christina B. Berntsen, digitaliseringsrådgiver
Christina.Bjorke.Berntsen@arendal.kommune.no

Nina Evensen Smith

Leder HLF
Helsesjef i Arendal kommune
Tlf: 950 42 226

Harry Svendsen

Samhandlingskoordinator
Helse, omsorg og FoUI
Tlf: 916 62 944

Saker og aktiviteter

Møter i Helse- og omsorgslederforum:

Planlagte møtedatoer 2019: 25. januar, 15. mars, 26. april, 24. mai, 14. juni

 • Utkast til referat fra møtet i Østre Agder helse og omsorgslederforum 17.desember 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 26.november 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 22.oktober 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 27.august 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 25.juni 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 25.mai 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 12.mars 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 5.februar 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder Helse- og omsorgslederforum 8.januar 2021.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 11.desember 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 13.november 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 16.oktober 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 28.august 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 19.juni 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 14.mai 2020.
 • Referat fra ekstraordinært møte i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 6.mai 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 24.april 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 13.februar 2020.
 • Referat fra møtet i Østre Agder helse- og omsorgslederforum 24.januar 2020.
 • Referat fra HLF-møte 25. januar 2019
 • Referat fra HLF-møte 15. mars 2019
 • Referat fra HLF-møte 26. april 2019
 • Referat fra HLF-møte 24. mai 2019
 • Referat fra HLF-møte 14. juni 2019