Fagutvalg for digitalisering

Fagutvalget for digitalisering, tidligere fagutvalg e-helse- og velferdsteknologi ble etablert 28.mai 2013. Målet var økt satsing innenfor fagfeltet for å møte fremtidens muligheter og utfordringer. Fagutvalgets mandat.

Målsetting:

Fagutvalg for digitalisering skal bidra til at medlemskommunene i fellesskap utnytter mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren med sikte på å bidra til nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren.

Organisering:

Fagutvalgets innovasjonsdel er en undergruppe for Helse- og omsorgslederforum (HLF) gjennom Østre Agder samarbeidet. Fagutvalgets forvaltningsdel er en undergruppe til styringsgruppen helse i IKT Agder samarbeidet.

Fagutvalget består av en fagperson fra hver deltakende kommune, en representant fra tannhelsetjenesten (forvaltning) samt to representanter fra IKT Agder hvorav en av representantene er forvaltningssansvarlig helse. Ved behov kan statlige myndigheter/virksomheter gis observatørstatus. Samhandlingskoordinator og leder Østre Agder IPR har observatørstatus i fagutvalgsmøtene, som sekretariat for HLF og Kommunedirektør/Ordførerforum.

Hamsa Ganic forvaltningsansvarlig helse IKT Agder har sekretariatsfunksjon for forvaltning, IKT Agder samarbeidet. Christina Bjørke Berntsen digitaliseringsrådgiver Østre Agder IPR har sekretariatsfunksjon for innovasjon, Østre Agder samarbeidet. Fra og med 11. november 2022 publiseres kun Østre Agder samarbeidets del av fagutvalgets referater og sakslister på Østre Agder IPR.

Medlemmer i fagutvalget:

 Observatør:

 • Innkalling til møte fagutvalg for digitalisering (innovasjon) 6. januar 2023. (Møtet ble avlyst)

 

 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 21.januar 2022. Innkalling til møtet
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 18.februar 2022. Innkalling til møtet
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 01.april 2022. Innkalling til møtet
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 03.juni 2022. Innkalling til møtet
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 26.august 2022. Innkalling til møtet
 • Referat (innovasjon) fagutvalg for digitalisering (ehelse)- 11.november 2022. Innkalling til møtet (forvaltning og innovasjon)
 • Referat (utkast til godkjenning- innovasjon) fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 9.desember 2022. Innkalling til møtet (innovasjon)

 

 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 21.jan. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 3.feb. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 5.mars. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 16.apr. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 9.aug. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 21.aug. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 10.sept. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 15.okt. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 19.nov. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 17.des. 2021. Innkalling til møtet.

Christina Bjørke Berntsen

Digitaliseringsrådgiver
Tlf: 906 05 857

Hamša Ganić

Forvaltningsansvarlig IKT Agder
Tlf 977 21 403