Fagutvalg for digitalisering

-Fagutvalget for digitalisering, tidligere fagutvalg e-helse- og velferdsteknologi ble etablert 28.mai 2013. Målet var økt satsing innenfor fagfeltet for å møte fremtidens muligheter og utfordringer. Fagutvalgets mandat (gammelt)  Forslag til nytt mandat, behandles av HLF (Helse og omsorgslederforum Østre Agder 2023).

 

 

Målsetting:

Fagutvalg for digitalisering skal bidra til at medlemskommunene i fellesskap utnytter mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren med sikte på å bidra til nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren.

Organisering:

Fagutvalget er en fagforum under Helse- og omsorgslederforum (HLF) gjennom Østre Agder samarbeidet. 

Fagutvalget består av en fagperson fra hver deltakende kommune, personvernombud og representanter fra IKT Agder hvorav en av representantene er forvaltningssansvarlig helse. Ved behov kan statlige myndigheter/virksomheter gis observatørstatus. Samhandlingskoordinator og leder Østre Agder IPR har observatørstatus i fagutvalgsmøtene, som sekretariat for HLF og Kommunedirektør/Ordførerforum.

Christina Bjørke Berntsen digitaliseringsrådgiver Østre Agder IPR har sekretariatsfunksjon.

Fram til 31.desember 2022 besto fagutvalg for digitalisering av en forvaltningsdel gjennom IKT Agder samarbeidet som hadde en egen styringsgruppe og en innovasjonsdel gjennom Østre Agder samarbeidet som rapporterte til HLF.  IKT Agder samarbeidets utvidelse til 14 kommuner og fylke gjør at fagutvalget deles i to. Fra 11. november 2022 publiseres kun Østre Agder samarbeidets del av fagutvalgets referater og sakslister på Østre Agder IPR.

Medlemmer i fagutvalget:

 Observatør:

 

 • Referat til møte fagutvalg for digitalisering 02.februar 2024. Innkalling til møte
 • Referat til møte fagutvalg for digitalisering 08.mars 2024. Innkalling til møte
 • Innkalling til møte fagutvalg for digitalisering 6. januar 2023. (Møtet ble avlyst)
 • Innkalling -Ekstraordinært fagutvalgsmøte- innovasjonspartnerskap Agder og KS nettverkskoordinatorer 1. mars 2023
 • Innkalling – Workshop Fagutvalg for digitalisering 8. mars 2023
 • Referat til møte fagutvalg for digitalisering 14. april 2023. Innkalling til møte.
 • Referat til møte fagutvalg for digitalisering 30. mai 2023. Innkalling til møte.
 • Referat til møte fagutvalg for digitalisering 23. august 2023. Innkalling til møte.
 • Referat til møte fagutvalg for digitalisering 15. september 2023. Innkalling til møte
 • Referat til møte fagutvalg for digitalisering 20. oktober 2023. Innkalling til møte
 • Referat til møte fagutvalg for digitalisering 10. november 2023. Innkalling til møte
 • Referat til møte fagutvalg for digitalisering 08. desember 2023. Innkalling til møte

 

 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 21.januar 2022. Innkalling til møtet
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 18.februar 2022. Innkalling til møtet
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 01.april 2022. Innkalling til møtet
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 03.juni 2022. Innkalling til møtet
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 26.august 2022. Innkalling til møtet
 • Referat (innovasjon) fagutvalg for digitalisering (ehelse)- 11.november 2022. Innkalling til møtet (forvaltning og innovasjon)
 • Referat (innovasjon) fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 9.desember 2022. Innkalling til møtet (innovasjon)

 

 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 21.jan. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 3.feb. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 5.mars. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 16.apr. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 9.aug. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 21.aug. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 10.sept. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 15.okt. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 19.nov. 2021. Innkalling til møtet.
 • Referat fra fagutvalg for digitalisering (ehelse) 17.des. 2021. Innkalling til møtet.
Hopp rett ned til innholdet