Fagutvalg for digitalisering

Fagutvalget for digitalisering, tidligere fagutvalg e-helse- og velferdsteknologi ble etablert 28.mai 2013. Målet var økt satsing innenfor fagfeltet for å møte fremtidens muligheter og utfordringer. Fagutvalgets mandat.

Målsetting:

Fagutvalg for digitalisering skal bidra til at medlemskommunene i fellesskap utnytter mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren med sikte på å bidra til nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren.

Organisering:

Fagutvalget er en undergruppe for Helse- og omsorgslederforum (HLF). Fagutvalget består av en fagpersoner fra hver deltakende kommune, en representant fra tannhelsetjenesten samt to representanter fra IKT Agder hvorav en av representantene er forvaltningssansvarlig helse. Ved behov kan statlige myndigheter/virksomheter gis observatørstatus. Samhandlingskoordinator Østre Agder deltar i fagutvalgsmøtene som HLF representant.

Hamsa Ganic forvaltningsansvarlig helse IKT Agder har sekretariatsfunksjon for forvaltning. Christina Bjørke Berntsen digitaliseringsrådgiver Østre Agder interkommunale politiske råd har sekretariatsfunksjon for innovasjon. 

Medlemmer i fagutvalget:

 Observatør:

Kommer …

  • Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 21.jan. 2021. Innkalling til møtet.
  • Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 3.feb. 2021. Innkalling til møtet.
  • Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 5.mars. 2021. Innkalling til møtet.
  • Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 16.apr. 2021. Innkalling til møtet.
  • Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 9.aug. 2021. Innkalling til møtet.
  • Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 21.aug. 2021. Innkalling til møtet.
  • Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 10.sept. 2021. Innkalling til møtet.
  • Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 15.okt. 2021. Innkalling til møtet.
  • Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 19.nov. 2021. Innkalling til møtet.
  • Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 17.des. 2021. Innkalling til møtet.

Christina Bjørke Berntsen

Digitaliseringsrådgiver
Tlf: 906 05 857

Hamša Ganić

Forvaltningsansvarlig IKT Agder
Tlf 977 21 403