Kontakt oss

Sekretariatet utfører sekretariatsoppgaver for Østre Agder-samarbeidet i tillegg til å jobbe med utredninger og administrere prosjekter i tråd med vedtatte intensjoner og beslutninger. Samarbeidet har medarbeidere på forskjellige fagfelt. Ta gjerne kontakt med oss om det er saker du ønsker å diskutere. Sekretariatet har kontor i 4. etg i Arendal bibliotek.
Sekretariatsleder Siri S. Andersen

Siri A. Sølvberg

Sekretariatsleder
Tlf. 917 17 168

Harry Svendsen

Samhandlingskoordinator
Helse, omsorg og FoUI
Tlf. 916 62 944

 

Siri Asdal

Utviklingsleder
Næring og Samfunn
Tlf. 995 101 41

Torbjørn Falch

Driftsleder veilys ( for tiden sykemeldt)
Teknisk
Tlf. 477 13 525

Christina Bjerke Berntsen

Digitaliseringsrådgiver
Tlf. 906 05 857

A. Gisle A. Hovdenak

Uviklingsveileder
Oppvekst
Tlf. 480 37 116

Bilde av Prosjektleder Helene Kløcker

Helene Kløcker

Prosjektleder
Kompetanseløftet
Oppvekst of utdanning
Tlf: 412 32 124

Bilde av Solveig K. Gonsholt

Solveig Kullerud Gonsholt

Prosjektleder
Grønne anskaffelser
Tlf: 928 80 177

Hopp rett ned til innholdet