Fagutvalg beredskap

Referat fra møtet i Østre Agder fagutvalg for beredskap 22.januar 2021.

Referat fra møtet i Østre Agder fagutvalg for beredskap 11.juni 2021.

Møteplan for fagutvalg beredskap 2021

 

Medlemmer i Fagutvalg beredskap:  

Hans Birger Nilsen, Arendal kommune, medlem/leder

Tore Smeland, Vegårshei kommune, medlem

Odd Arne Børset, Risør kommune, medlem

Elias Lien, Tvedestrand kommune, medlem

Sten Andersen, Grimstad kommune, medlem

Ole Tom Tjuslia, Froland kommune, medlem/sekretær

Trine Krossbekk Agersborg, Åmli kommune, medlem

Torill Neset, Gjerstad kommune, medlem

 Petter Hammarstrøm, Agder fylkeskommune, møtende

Morten Sevaldson Næss, Agder fylkeskommune, møtende

Rune Kiil Solstad, prosjekt Plivo, møtende i prosjektperioden

Petter Vinje Svendsen, ØABV, møtende

Dag Svindseth, Sivilforsvaret, møtende

Tore Olsen, Grimstad kommune/Grimstad brann og redning, medlem og møtende(er også beredskapskoordinator i Grimstad)

Yngve Årøy, Statsforvalteren i Agder, møtende