Evaluering av Østre Agder

Styret i Østre Agder har ønsket å gjennomføre en evaluering av Østre Agder. På denne siden legges det løpende ut relevant informasjon om arbeidet. Evalueringsarbeidet skal være sluttført og eventuelle nye vedtekter skal være implementert før 1.januar 2018.

Til høyre finner du en overordnet presentasjon av Østre Agder i dag. Klikk på pilen for å gå gjennom hele presentasjonen. Du kan eventuelt klikke og zoome deg rundt i presentasjonen. For å komme tilbake til helhetsbilde kan du klikke på «hjem»-knappen som dukker opp på høyreside av bilde hvis du drar musa over dette området.

Presentasjonen fungerer best i fullskjermmodus.

 

Nye vedtekter for det interkommunale samarbeidet

I styremøtet 19.januar sak 3/18 behandlet forslaget til nye vedtekter. Dette utkastet ble enstemmig vedtatt. Forslaget oversendes nå til kommunestyrer og bystyrer for endelig godkjenning. §7 i vedtektene gir retningslinjer for når nye vedtekter iverksettes.

les mer

Styret fremmer forslag til nye vedtekter overfor eierkommunene

I styremøtet 27.oktober anbefalte styret forslaget til nye vedtekter som forelå fra evalueringsgruppen på basis av den gjennomført evalueringsprosess. Prosessen har bestått av egenevaluering, ekstern evaluering i regi av Agderforskning og evalueringsmøter i samtlige...

les mer

Sluttrapport for evalueringsrunden

På oppdrag av styret har styreleder og sekretariatsleder gjennomført en runde med møter i alle bystyrer og kommunestyrer. På grunnlag av notatene utarbeidet etter hvert evalueringsmøte er det utarbeidet en redigert sluttrapport. Nå vil synspunktene fra de folkevalgte...

les mer

Evalueringsmøte i Risør bystyre

Torsdag 7.september drøftet bystyret det interkommunale samarbeidet. Ordfører og leder i Østre Agders styre Per Kristian Lunden ledet samlingen der det ble en bred drøfting av både styringssystem og oppgaver som kan eller bør løses gjennom interkommunalt samarbeid....

les mer

Evalueringsmøte i Vegårshei kommunestyre

Et fulltallig kommunestyret var samlet i kommunehuset 5.september for å drøfte erfaringene med Østre Agder. Samlingen inngår i rekken av møter i samtlige kommunestyrer og bystyrer. Som det framgår av notatet så var det mange synspunkt på hva som kunne bidra til å øke...

les mer

Evalueringsmøte i Grimstad kommunestyre

Mandag 19.juni ble det gjennomført evalueringsmøte med Grimstad kommunestyre i rådhuset. Ordfører Kjetil Glimsdal var vertskap for samlingen som ble ledet av styreleder og ordfører i Risør Per Kristian Lunden. Styreleder og sekretariat innledet om evalueringsprosessen...

les mer

Evalueringsmøte i Froland kommunestyre

15.juni 2017 var det evalueringssamling med kommunestyret i Froland. Det ble en bred drøfting av samarbeidet der hovedbudskapet var at Froland trenger samarbeidet, men er åpen for å gjøre endringer og forbedringer. På grunnlag av drøftelsen er det laget en enkel...

les mer

Møte om evaluering av Østre Agder i Arendal bystyre 4.mai 2017

Det var innkalt til ekstraordinært bystyre i Arendal på ettermiddagen 4.mai som et ledd i den pågående evalueringen av det interkommunale samarbeidet som Arendal er en del av. Med bakgrunn i at det har vært en diskusjon i Arendal bystyre tidligere om...

les mer

Møte om evaluering av Østre Agder i Åmli kommunestyre

Det andre møtet i serien av drøftingsmøter med kommunestyrene i medlemskommunene i Østre Agder var lagt til den flotte kommunestyresalen i Åmli med vakker utsikt ut over Nidelva i vakkert vårvær. Et fulltallig kommunestyre deltok i en engasjert debatt om det videre...

les mer

Evalueringsmøte om Østre Agder i Tvedestrand kommunestyre

Tirsdag 25.april 2017 hadde Tvedestrand kommunestyre som det første av kommunestyrene i Østre Agder  evalueringsprosessen oppe til drøfting. Prosessen var lagt opp med styreleder i Østre Agder ordfører Per Kristian Lunden fra Risør som prosessveileder. Kommunestyret...

les mer

Rapport 1 fra evalueringsarbeidet er klar

Den første rapporten fra evalueringsarbeidet av Østre Agder er nå klar. Dette er sekretariatets gjennomgang av Østre Agder-samarbeidet. Rapporten er todelt der den første delen er en deskriptiv fremstilling av dagens virksomhet. Den andre delen utgjør sekretariatet og...

les mer

Evaluering av Østre Agder

Styret i Østre Agder ønsker å gjennomføre en evaluering av Østre Agder. Som grunnlag for prosessen er det det utarbeidet et mandat med tidsplan for arbeidet.  En arbeidsgruppe bestående av ordførerne Per Kristian Lunden, Kjetil Glimsdal, Kirsten Helen Myren,...

les mer
Rapporter fra arbeidet med evaluering av Østre Agder

Rapport 1 sekretariatets gjennomgang

Rapport 2 ekstern gjennomgang av Østre Agder i regi av Agderforskning

Foreløpig rapport fra evalueringsrunde til kommunestyrer/bystyrer (7 av 8 kommuner)

Spørsmål om evalueringen?

Kontakt styreleder Per Kristian Lunden,

Tlf: 91648522, epost: per.kristian.lunden@risor.kommune.no