Gode pasientforløp

Østre Agder har i 2014 og 2015 deltatt i et nasjonalt læringsnettverk sammen med Vest- Agder og Rogaland. Anne Lyngroth er prosjektleder i Østre Agder ut 2016. Hun er ansatt i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og bistår kommunene i arbeidet med å implementere gode pasientforløp.

Læringsnettverk for gode pasientforløp i kommunene for eldre og kronisk syke bygger på en sterkere satsing på helsefremmende arbeid. For å lykkes i dette er brukerens egen deltakelse i tjenesteutforming avgjørende. Det er tre virkemidler for å utvikle gode pasientforløp i kommunene.

  • Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»
  • Utvikle forløp etter inspirasjon fra modellen «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» (HPH) i Trondheim/Orkdalsregionen
  • Systematisk oppfølging

Sentrale styringsdokument i prosjektet

Kontaktinformasjon:

Anne Lyngroth
Prosjektleder gode pasientforløp

Tlf: 906 66 819
E-post: anne.lyngroth@ grimstad.kommune.no