Besøksnæringen som et satsningsområde i Østre Agder

31.mars var ca. 35 representanter fra besøksnæringen, kommunene i Østre Agder, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og USUS samlet på den lille dyrehage på Brokelandsheia. Besøksnæringen er fremhevet som et særlig satsningsområde i den strategiske næringsplanen for Østre...

Status og virksomhetsplan for 2016

Under styremøte 12.02.16 presenterte prosjektleder Bård Vestøl Birkedal sine vurderinger av det regionale næringsutviklingsarbeidet i Østre Agder. Hovedbudskapet var at kommunene i for liten grad har tatt innover seg hva det betyr av egeninnsats og omstilling lokalt å...

Østre Agder på samling i byregionprogrammet

2.-3. februar deltok næringsmedarbeideren i regionen på en spennende samling i byregionprogrammet. Hovedtemaet for samlingen var  «Samarbeid for vekst». På samlingen ble det rom for mange inspirerende foredrag, diskusjoner og møter med andre regioner som...