Næring og samfunn

Motiverte vernepleierstudenter i gang!

Motiverte vernepleierstudenter i gang!

I flotte lokaler på Tvedestrand videregående skole møtte 11 vernepleierstudenter til første samling i regionen 24.august 2023. Universitetet i Agder tilbyr Vernepleie som et distriktsvennlig bachelorstudie med studiested i tre regioner. Distriktskullet fullfører sin...

Workshop FORNY Agder

Workshop FORNY Agder

Østre Agder samarbeidet deltar som partnere i FoU-prosjektet Fornybar kraft som konkurransefortrinn: Politiske, energiøkonomiske og industrielle rammebetingelser for omstilling til en grønn vekstregion. Prosjektet er et samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Agder...

433 tusen til Østre Agder samarbeidet

433 tusen til Østre Agder samarbeidet

I mars søkte Østre Agdersamarbeidet HK dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) om midler til å drifte og gjennomføre distriktsvennlige utdanninger, primært bachelorutdanningen i Vernepleie. Totalt kom det inn 29 søknader og HK dir har fordelt 49 931 314...

Reiseliv på agendaen

Reiseliv på agendaen

16.mai hadde næringsforum reiseliv som tema. Geir Henning Waagsnes informerte om arbeidet med friluftslivets ferdselsårer og arbeidet som pågår for å kartlegge, skilte og merke stier og løyper i distriktet. Arbeidet gjøres i samarbeid med kommunene og et viktig bidrag...

Hopp rett ned til innholdet