Reisemålsledelse og besøksforvaltning

Reisemålsledelse og besøksforvaltning

Reisemålsledelse og besøksforvaltning stod på programmet da Agder fylkeskommune og Østre Agdersamarbeidet inviterte til samling 30.mai. Målet for dagen var å dele kunnskap om tematikken, samt få bedre kjennskap til hvordan kommunene og andre aktører kan og bør jobbe...
Problemstillinger for masteroppgaver

Problemstillinger for masteroppgaver

Østre Agdersamarbeidet har over lengre tid hatt et godt samarbeid med UiA. Samarbeidet gjelder flere områder og arter seg ulikt. Torsdag 11. april ble det arrangert en workshop om mulige masteroppgaver fra regionen. Østre Agder står overfor store endringer i tiden...
Positivt tilsagn fra HK dir

Positivt tilsagn fra HK dir

I februar søkte Østre Agdersamarbeidet HK dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) om driftsmidler for gjennomføring av distriktsvennlige utdanninger i regionen. Vi har nå fått tilsagn om driftsmidler på kr 375 088,- for 2024. Formålet med...
Blå Vekst på Agder

Blå Vekst på Agder

Partnerskapet Blå Vekst Agder, som består av alle de 11 kystkommunen på Agder, var samlet i lokalene til Business region Kristiansand 15.februar. Jon Løvland og Kamilla Markussen fra Innakva KLYNGE informerte blant annet om at klyngen nå er godkjent for HUB-NODE...
Evalueringsmøte for Kompetansepilot Agder 2021-23

Evalueringsmøte for Kompetansepilot Agder 2021-23

Prosjektstyret og Agder fylkeskommune inviterte aktørene til evalueringsmøte i Mandal 30. november 2023. Tematikken for prosjektet har vært «mobilisering av næringslivet i distriktet til etter- og videreutdanning /kompetanseutvikling». Aktørene har vært enige om at...
Virkemiddelsamling i Kvinesdal

Virkemiddelsamling i Kvinesdal

Fullt hus på Utsikten hotel i Kvinesdal da Agder fylkeskommune inviterte til årets virkemiddelsamling 28. og 29. november. Næringssjefene i Østre Agdersamarbeidet deltok på samlingen og programmet inneholdt bedriftsbesøk både på Eramet, Aludyne og Alcoa hvor det ble...
Kvinnespranget 2023 i Grimstad

Kvinnespranget 2023 i Grimstad

Over 130 kvinner møtte til årets «Kvinnesprang» som gikk av stabelen i Grimstad, på Fagskolen i Agder, 16.november. Den årlige konferansen er et ledd i å bevisstgjøre kvinner om skjevheter i likestillingen på Sørlandet og derigjennom jobbe for en utjevning og en...
Avslutningskonferanse for Kompetansepilotprosjektet 1-2 nov 2023.

Avslutningskonferanse for Kompetansepilotprosjektet 1-2 nov 2023.

Kompetansepilot Agder har vært et tre-årig prosjekt (2021-2023) finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.). Hensikten har vært å mobilisere næringslivet i distriktskommunen til relevant etter- og videreutdanning. Prosjektet tester i 2023...
God samhandling på UiA

God samhandling på UiA

Onsdag 25. oktober var et førtitalls mennesker samlet på UiA for å gjennomføre en workshop arrangert av masterstudenter på studiet Industriell økonomi og teknologiledelse i samarbeid med Østre Agdersamarbeidet. Workshopen var knyttet til emnet «Samskaping i offentlig...
Fullt hus på folkemøte om Nidelvavassdraget på Fjøset i Froland

Fullt hus på folkemøte om Nidelvavassdraget på Fjøset i Froland

Både grunneiere, næringsaktører og andre interesserte og engasjerte møtte opp for å høre om utviklingen av Nidelvavassdraget. Onsdag kveld, 27.sept arrangerte VisitTelemark sammen med Faun og Feste et innspills- og dialogmøte om naturbaserte opplevelser langs Nidelva....
Hvordan tiltrekke og beholde talent i regionen? 

Hvordan tiltrekke og beholde talent i regionen? 

For tredje år på rad gjennomfører Østre Agder næringsforum og Universitet i Agder et samskapingsprosjekt i faget Innovasjon i offentlig sektor. Emnet innovasjon og samskaping i offentlig sektor er basert på samarbeid med aktører i Agder, der formålet er at studentene...
Motiverte vernepleierstudenter i gang!

Motiverte vernepleierstudenter i gang!

I flotte lokaler på Tvedestrand videregående skole møtte 11 vernepleierstudenter til første samling i regionen 24.august 2023. Universitetet i Agder tilbyr Vernepleie som et distriktsvennlig bachelorstudie med studiested i tre regioner. Distriktskullet fullfører sin...
Workshop FORNY Agder

Workshop FORNY Agder

Østre Agder samarbeidet deltar som partnere i FoU-prosjektet Fornybar kraft som konkurransefortrinn: Politiske, energiøkonomiske og industrielle rammebetingelser for omstilling til en grønn vekstregion. Prosjektet er et samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Agder...
433 tusen til Østre Agder samarbeidet

433 tusen til Østre Agder samarbeidet

I mars søkte Østre Agdersamarbeidet HK dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) om midler til å drifte og gjennomføre distriktsvennlige utdanninger, primært bachelorutdanningen i Vernepleie. Totalt kom det inn 29 søknader og HK dir har fordelt 49 931 314...
Partnerskapet Blå Vekst Agder på bedriftsbesøk

Partnerskapet Blå Vekst Agder på bedriftsbesøk

Fredag 16. juni besøkte deltakere fra partnerskapet flere interessante bedrifter. Blant annet orienterte Øyvind Iversen om pågående arbeid i Innakva LAB, deretter var det besøk på Korshavn havbruk hvor Åge Igland informerte om bedriften og om videre planer. Trond...
Reiseliv på agendaen

Reiseliv på agendaen

16.mai hadde næringsforum reiseliv som tema. Geir Henning Waagsnes informerte om arbeidet med friluftslivets ferdselsårer og arbeidet som pågår for å kartlegge, skilte og merke stier og løyper i distriktet. Arbeidet gjøres i samarbeid med kommunene og et viktig bidrag...
Nytt samskapingsprosjekt med Universitetet i Agder

Nytt samskapingsprosjekt med Universitetet i Agder

Høsten 23 er Østre Agderkommunene igjen klar for et samskapingsprosjekt med studentene på UiA. I emnet «Samskaping i offentlig sektor» presenteres studentene for reelle problemstillinger i regionen og sammen med næringssjefer, ordførere og kommunedirektører utfordres...
Studietur til Skellefteå i Sverige

Studietur til Skellefteå i Sverige

I tillegg til flere andre var også alle Østre Agderkommunenes næringssjefer invitert med Arendal kommune på studietur til Skellefteå. Fra tirsdag 31. januar til fredag 3.februar var 35 personer samlet for nye impulser i Sverige. Gruppen fikk nyttig info om...
Til høsten du starte på Vernepleierutdanning i Østre Agder!

Til høsten du starte på Vernepleierutdanning i Østre Agder!

Hvis du ikke har anledning til å følge det ordinære Vernepleiestudie på Universitetet i Agder kan du nå følge studiet Øst i Agder. Et distriktsvennlig kull starter opp høsten 2023. Studiet er nett og samlingsbasert, går over 4,5 år og er tilpasset deg som er i jobb...
Kvinnekonferansen TA PLASS!

Kvinnekonferansen TA PLASS!

Vel 75 påmeldte kvinner tok plass på Kvinnekonferansen som ble arrangert på Tvedestrands vgs 12. januar 2023. Agder fylkeskommune, NAV, Pågang næringshage og Østre Agdersamarbeidet hadde satt sammen et program som rettet seg mot kvinner og arbeidsliv. Landsdelens...
Hopp rett ned til innholdet