Hvordan tiltrekke og beholde talent i regionen? 

Hvordan tiltrekke og beholde talent i regionen? 

For tredje år på rad gjennomfører Østre Agder næringsforum og Universitet i Agder et samskapingsprosjekt i faget Innovasjon i offentlig sektor. Emnet innovasjon og samskaping i offentlig sektor er basert på samarbeid med aktører i Agder, der formålet er at studentene...
Motiverte vernepleierstudenter i gang!

Motiverte vernepleierstudenter i gang!

I flotte lokaler på Tvedestrand videregående skole møtte 11 vernepleierstudenter til første samling i regionen 24.august 2023. Universitetet i Agder tilbyr Vernepleie som et distriktsvennlig bachelorstudie med studiested i tre regioner. Distriktskullet fullfører sin...
Workshop FORNY Agder

Workshop FORNY Agder

Østre Agder samarbeidet deltar som partnere i FoU-prosjektet Fornybar kraft som konkurransefortrinn: Politiske, energiøkonomiske og industrielle rammebetingelser for omstilling til en grønn vekstregion. Prosjektet er et samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Agder...
433 tusen til Østre Agder samarbeidet

433 tusen til Østre Agder samarbeidet

I mars søkte Østre Agdersamarbeidet HK dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) om midler til å drifte og gjennomføre distriktsvennlige utdanninger, primært bachelorutdanningen i Vernepleie. Totalt kom det inn 29 søknader og HK dir har fordelt 49 931 314...
Partnerskapet Blå Vekst Agder på bedriftsbesøk

Partnerskapet Blå Vekst Agder på bedriftsbesøk

Fredag 16. juni besøkte deltakere fra partnerskapet flere interessante bedrifter. Blant annet orienterte Øyvind Iversen om pågående arbeid i Innakva LAB, deretter var det besøk på Korshavn havbruk hvor Åge Igland informerte om bedriften og om videre planer. Trond...
Reiseliv på agendaen

Reiseliv på agendaen

16.mai hadde næringsforum reiseliv som tema. Geir Henning Waagsnes informerte om arbeidet med friluftslivets ferdselsårer og arbeidet som pågår for å kartlegge, skilte og merke stier og løyper i distriktet. Arbeidet gjøres i samarbeid med kommunene og et viktig bidrag...
Nytt samskapingsprosjekt med Universitetet i Agder

Nytt samskapingsprosjekt med Universitetet i Agder

Høsten 23 er Østre Agderkommunene igjen klar for et samskapingsprosjekt med studentene på UiA. I emnet «Samskaping i offentlig sektor» presenteres studentene for reelle problemstillinger i regionen og sammen med næringssjefer, ordførere og kommunedirektører utfordres...
Studietur til Skellefteå i Sverige

Studietur til Skellefteå i Sverige

I tillegg til flere andre var også alle Østre Agderkommunenes næringssjefer invitert med Arendal kommune på studietur til Skellefteå. Fra tirsdag 31. januar til fredag 3.februar var 35 personer samlet for nye impulser i Sverige. Gruppen fikk nyttig info om...
Til høsten du starte på Vernepleierutdanning i Østre Agder!

Til høsten du starte på Vernepleierutdanning i Østre Agder!

Hvis du ikke har anledning til å følge det ordinære Vernepleiestudie på Universitetet i Agder kan du nå følge studiet Øst i Agder. Et distriktsvennlig kull starter opp høsten 2023. Studiet er nett og samlingsbasert, går over 4,5 år og er tilpasset deg som er i jobb...
Kvinnekonferansen TA PLASS!

Kvinnekonferansen TA PLASS!

Vel 75 påmeldte kvinner tok plass på Kvinnekonferansen som ble arrangert på Tvedestrands vgs 12. januar 2023. Agder fylkeskommune, NAV, Pågang næringshage og Østre Agdersamarbeidet hadde satt sammen et program som rettet seg mot kvinner og arbeidsliv. Landsdelens...
Muntlig gruppeeksamen for UiA studenter

Muntlig gruppeeksamen for UiA studenter

Onsdag 30. november hadde 30 UiA studenter eksamen i emnet Samskaping og innovasjon i offentlig sektor i auditoriet i Eurekabygget i Arendal. Under ledelse av professor James Karlsen og PhD-kandidat Emelie L. Eriksen har studentene gjennom høstsemesteret jobbet med...
Universitetsledelsen ved UiA på besøk i Østre Agder

Universitetsledelsen ved UiA på besøk i Østre Agder

29.november var Universitetsledelsen ved Universitetet i Agder på besøk i Østre Agder regionen. Turen startet i Åmli med besøk hos Bergene Holm hvor temaet var tre. Maya Twedt Berli informerte om klyngeutviklingsprosjektet Tre på Agder. Fabrikksjef Johan Mørland hos...
Vil bli barnehagelærere

Vil bli barnehagelærere

Ni studenter fra Østregionen er nå godt i gang med distriktsvennlig barnehagelærerutdanning (DBLU) Torsdag 10.november hadde Østre Agder kullet samling på Tvedestrand videregående skole. Studentene har allerede hatt praksisuker i barnehager i området og jobber nå mot...
Workshop med masterstudenter på UiA   

Workshop med masterstudenter på UiA   

Østre Agder jobber tett med UIA på mange områder. Torsdag 27.oktober inviterte masterstudentene på UiA til workshop på campus Grimstad. Som en del av faget Innovasjon og samskaping i offentlig sektor skal studentene i år se nærmere på problemstillinger rundt utforming...
Nyttige dager med Agder fylkeskommune

Nyttige dager med Agder fylkeskommune

Næringssjefer og representanter fra virkemiddelapparatet var samlet i Grimstad 25. og 26. oktober med fokus på temaet: virkemidler for det grønne skifter. Er vi rigget godt nok i Agder ? Spennende besøk på Fagskolen i Agder, I4 Helse, Norsk Katapultsenter og...
Pilot arealforvaltning

Pilot arealforvaltning

Syv kommuner skal utforme et felles regionalt arealregnskap for Østre Agder. Formålet er å eksperimentere med utviklingen av nye samarbeidsformer på areal- og naturforvaltning på tvers av kommunegrenser. Piloten skal bidra til at vi sammen finner nye måter å jobbe mer...
Kick-off for strategisk samarbeid med Pågang næringshage 8. juni

Kick-off for strategisk samarbeid med Pågang næringshage 8. juni

Kompetansepilot Agder er en del av en nasjonal satsing med fokus på kompetanseutvikling. Bakgrunn for satsingen er de store endringene i arbeidslivet knyttet til digitalisering, automatisering og det grønne skiftet. I tillegg kommer demografiske endringer,...
Agder symbiose

Agder symbiose

I går hadde Agder symbiose-samarbeidet Sirkulærøkonomi – Agder fylkeskommune (agderfk.no) informasjons-/inspirasjonsmøte med næringssjefer i Østre Agder-samarbeidet.Møtet ble holdt i lokalene til nye, flotte Tvedestrand videregående skole – hvor det også...
Kontaktmøte i Flødevigen

Kontaktmøte i Flødevigen

Fredag 1.april hadde representantskap i Østre Agder IPR og næringsforum sitt årlige kontaktmøte. Møtet var lagt til Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen på Hisøy. Forskningsleder, Jan Atle Knutsen, informerte om Flødevigens rolle. Virksomhetens har en...
Mer kunnskap om sjøarealene i Agder

Mer kunnskap om sjøarealene i Agder

Det er et ønske både fra sentrale og lokale myndigheter at det skal tilrettelegges for økt blå vekst og næringsutvikling knyttet til kysten. Arbeidet med å samle og analysere arealbruken i Agder er nå i gang. Arbeidet startet i januar 2022 og blir utført av NIVA,...
Hopp rett ned til innholdet