Til høsten du starte på Vernepleierutdanning i Østre Agder!

Til høsten du starte på Vernepleierutdanning i Østre Agder!

Hvis du ikke har anledning til å følge det ordinære Vernepleiestudie på Universitetet i Agder kan du nå følge studiet Øst i Agder. Et distriktsvennlig kull starter opp høsten 2023. Studiet er nett og samlingsbasert, går over 4,5 år og er tilpasset deg som er i jobb...
Kvinnekonferansen TA PLASS!

Kvinnekonferansen TA PLASS!

Vel 75 påmeldte kvinner tok plass på Kvinnekonferansen som ble arrangert på Tvedestrands vgs 12. januar 2023. Agder fylkeskommune, NAV, Pågang næringshage og Østre Agdersamarbeidet hadde satt sammen et program som rettet seg mot kvinner og arbeidsliv. Landsdelens...
Muntlig gruppeeksamen for UiA studenter

Muntlig gruppeeksamen for UiA studenter

Onsdag 30. november hadde 30 UiA studenter eksamen i emnet Samskaping og innovasjon i offentlig sektor i auditoriet i Eurekabygget i Arendal. Under ledelse av professor James Karlsen og PhD-kandidat Emelie L. Eriksen har studentene gjennom høstsemesteret jobbet med...
Universitetsledelsen ved UiA på besøk i Østre Agder

Universitetsledelsen ved UiA på besøk i Østre Agder

29.november var Universitetsledelsen ved Universitetet i Agder på besøk i Østre Agder regionen. Turen startet i Åmli med besøk hos Bergene Holm hvor temaet var tre. Maya Twedt Berli informerte om klyngeutviklingsprosjektet Tre på Agder. Fabrikksjef Johan Mørland hos...
Vil bli barnehagelærere

Vil bli barnehagelærere

Ni studenter fra Østregionen er nå godt i gang med distriktsvennlig barnehagelærerutdanning (DBLU) Torsdag 10.november hadde Østre Agder kullet samling på Tvedestrand videregående skole. Studentene har allerede hatt praksisuker i barnehager i området og jobber nå mot...
Workshop med masterstudenter på UiA   

Workshop med masterstudenter på UiA   

Østre Agder jobber tett med UIA på mange områder. Torsdag 27.oktober inviterte masterstudentene på UiA til workshop på campus Grimstad. Som en del av faget Innovasjon og samskaping i offentlig sektor skal studentene i år se nærmere på problemstillinger rundt utforming...
Nyttige dager med Agder fylkeskommune

Nyttige dager med Agder fylkeskommune

Næringssjefer og representanter fra virkemiddelapparatet var samlet i Grimstad 25. og 26. oktober med fokus på temaet: virkemidler for det grønne skifter. Er vi rigget godt nok i Agder ? Spennende besøk på Fagskolen i Agder, I4 Helse, Norsk Katapultsenter og...
Pilot arealforvaltning

Pilot arealforvaltning

Syv kommuner skal utforme et felles regionalt arealregnskap for Østre Agder. Formålet er å eksperimentere med utviklingen av nye samarbeidsformer på areal- og naturforvaltning på tvers av kommunegrenser. Piloten skal bidra til at vi sammen finner nye måter å jobbe mer...
Kick-off for strategisk samarbeid med Pågang næringshage 8. juni

Kick-off for strategisk samarbeid med Pågang næringshage 8. juni

Kompetansepilot Agder er en del av en nasjonal satsing med fokus på kompetanseutvikling. Bakgrunn for satsingen er de store endringene i arbeidslivet knyttet til digitalisering, automatisering og det grønne skiftet. I tillegg kommer demografiske endringer,...
Agder symbiose

Agder symbiose

I går hadde Agder symbiose-samarbeidet Sirkulærøkonomi – Agder fylkeskommune (agderfk.no) informasjons-/inspirasjonsmøte med næringssjefer i Østre Agder-samarbeidet.Møtet ble holdt i lokalene til nye, flotte Tvedestrand videregående skole – hvor det også...
Kontaktmøte i Flødevigen

Kontaktmøte i Flødevigen

Fredag 1.april hadde representantskap i Østre Agder IPR og næringsforum sitt årlige kontaktmøte. Møtet var lagt til Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen på Hisøy. Forskningsleder, Jan Atle Knutsen, informerte om Flødevigens rolle. Virksomhetens har en...
Mer kunnskap om sjøarealene i Agder

Mer kunnskap om sjøarealene i Agder

Det er et ønske både fra sentrale og lokale myndigheter at det skal tilrettelegges for økt blå vekst og næringsutvikling knyttet til kysten. Arbeidet med å samle og analysere arealbruken i Agder er nå i gang. Arbeidet startet i januar 2022 og blir utført av NIVA,...
Bli barnehagelærer på deltid

Bli barnehagelærer på deltid

Universitetet i Agder tilbyr distriktsvennlig barnehagelærerutdanning i Østre Agder med oppstart høsten 2022. Som student på den distriktsvennlig barnehagelærerutdanningen kan du, på deltid, ta bachelorutdanningen over fire år. Utdanningen er samling- og nettbasert...
Ny leder og nestleder i Partnerskapet Blå vekst Agder

Ny leder og nestleder i Partnerskapet Blå vekst Agder

Partnerskapet Blå Vekst Agder er dannet for at de deltagende 11 kommunene på en best mulig måte kan bidra til gjennomføring av den til enhver tid gjeldende nasjonale havstrategien. I region Østre Agder deltar kommunene Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Risør i...

Naturbasert reiseliv-en megatrend i vekst!

Mens enkelte regioner i Norge opplever tegn på overturisme og strandsonen langs sørlandskysten er under sterkt press ligger Nidelva der, innbydende og attraktiv, med et stort uforløst potensial. Kommunene Fyresdal, Nissedal, Åmli og Froland har sammen med sine...

Ro-og padleled i Agder-mer enn et turforslag

En ro- og padlerute er mer enn et turforslag fordi ruta har en fysisk forankring og en kvalitetssikret risikoanalyse i bunn. I samarbeid med Norges padleforbund og DNT Sør er arbeidet med padleruter i Østre Agder i gang. Fase1 skal definere en sammenhengende led med...

Drøftingene i formannskapene er i gang

Som en oppfølging av formannskapssamlingen i januar vedtok styret å følge opp innspillene ved å gjennomføre en «øvelse» i de åtte formannskapene. Grunnet situasjonen rundt Coronapandemien ble øvelsen utsatt, men nå er drøftingen i gang og samtlige formannskap...

Felles formannskapssamling for åtte kommuner på Universitetet i Agder

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli, ledet felles formannskapssamling vel i havn onsdag 15. januar. Samlingen ble holdt på Campus Grimstad med Vertskapsrollen som tema. Programmet hadde fokus på hvordan kommunene best kan opptre for å være næringsvennlige....

Næringsattraktive kommuner i Østre Agder

Rapporten om Østre Agder kommunenes næringsattraktivitet er nå klar. Undersøkelsen avdekker flere områder med forbedringspotensial i samtlige kommuner. Undersøkelsen avdekker også at utfordringene er ulike i de ulike kommunene. Grimstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei,...