Praktisk kompetanseheving for 210 skolefolk fra Arendal og Grimstad

Praktisk kompetanseheving for 210 skolefolk fra Arendal og Grimstad

210 ansatte fra skoler i Arendal og Grimstad skapte liv og røre på Tyholmen Hotell onsdag 20. mars. Fra Arendal deltok Eydehavn, Flosta, Strømmen, Myra, Nedenes og Stinta skole. Fra Grimstad deltok Holviga skole. Dette var Fellessamling skolene selv hadde ønsket....
Planleggingsdager for alle ansatte i barnehagene i Gjerstad

Planleggingsdager for alle ansatte i barnehagene i Gjerstad

Alle barnehagene og skolene i Gjerstad deltar nå i den barnehage – og skolebasert kompetansehevingen Kompetanseløftet. Alle ansatte fra barnehagene i Gjerstad var samlet over to dager til felles planleggingsdager. Hovedtemaene var årsplanarbeid og også hvordan man...
Rekomp samling om “Flerkulturelle barn»

Rekomp samling om “Flerkulturelle barn»

Tirsdag 18.april gikk første samling i ny Rekomp – gruppe om «Flerkulturelle barn» av stabelen. Fire barnehager deltar på denne barnehagebaserte kompetansehevingen. Det faglige innslaget fikk vi av Margarita Olnova og Torhild Marie Olsen, UiA. Vi fikk en god...
Barnehagene er i gang med Kompetanseløftet!

Barnehagene er i gang med Kompetanseløftet!

Onsdag 29. mars deltok 75 ansatte fra 26 barnehager i vår region på den aller første samlingen i Kompetanseløftet. Pulje 8 i Kompetanseordningene kalles «Spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Kompetansehevingen gjennomføres i samarbeid med fagfolk fra UiA....
Årlig samling av formannskapene i Østre Agder IPR.

Årlig samling av formannskapene i Østre Agder IPR.

Torsdag 2.februar 2023 var det Formannskapssamling i Østre Agder samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) på den nye Fagskolen i Agder, Grimstad. Rundt 75 personer fra formannskapene i de åtte kommunene, samt inviterte gjester deltok. Det var en samling med mange...
Dekomp samling på Nedenes skole

Dekomp samling på Nedenes skole

Onsdag 30. november hadde Nedenes skole i Arendal skole sin andre samling i Dekomp, kompetanseheving for lærere i grunnskolen. Våren 2022 gjennomførte skolen en Ståstedsanalyse. Denne dannet grunnlaget for kompetanseutvikling innenfor temaet «Vurdering og...
Hopp rett ned til innholdet