Pressemelding 22. mars 2021:

Inviterer til digital markedsdialog Agderkommuner og Sørlandet sykehus inviterer leverandørmarkedet til digital dialogkonferanse om sømløse velferdsteknologitjenester 13. april. Kommunene er med i Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) som, sammen...

Orientering i Rådmannsutvalget Østre Agder

E-helse og velferdsteknologi koordinator Erlend Kydland Faanes og Leder for Østre Agders fagutvalg for e-helse og velferdsteknologi Irene Henriksen Aune orienterte i dag Rådmannsutvalget Østre Agder om Agderprosjektet «Innføring av velferdsteknologi Agder...

Agder er samlet på Rosfjord hotell for «Kick-off»

Agder er samlet på Rosfjord Hotell i Lyngdal for «kick-off» 21.- og 22. september, i anledning prosjektet «Innføring av velferdsteknologi Agder». Satsingens mål er at trygghets- og varslingsteknologi skal være en integrert del i helse- og...

Kommunene i Agder viser vei innen trygghetsteknologi

Helsedirektoratets Nasjonale program for velferdsteknologi går nå over i en ny fase innenfor velferdsteknologi; fra piloteringsfase og over til en innføringsfase for trygghets- og varslingsteknologi. I den anledning har alle 30 kommunene i Agder søkt «Omsorgsplan 2020 – innføring av velferdsteknologiske løsninger» og har blitt invitert med i programmet.

Samarbeidsmøte Agder

Samarbeidsmøte for tilsluttede kommuner på Agder: Prosjektet «Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingteknologi Agder» hadde 17.01.2017 et samarbeidsmøte for å komme med innspill til anskaffelsesgruppen i prosjektet....

1,3 millioner til innovasjon og regional koordinering av eHelse

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har nylig innvilget 1,3 millioner kroner til Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi (RKG). RKG er et nyetablert interkommunalt nettverk som består av alle kommunene i Agder. Det er store utfordringer som skal løses innenfor kommunal helse- og sosialsektor. Effektive, trygge og gode løsninger krever innsikt, kunnskap og bestillerkompetanse. Dette er viktig for ansatte, brukerne og pårørende. Fylkesmannens tildeling gjør det nå mulig å videreutvikle nettverket. Agder er involvert i flere store prosjekter innen e-helse og velferdsteknologifeltet.

Agder-kommunene løfter e-helse og velferdsteknologi

IKT-miljøene på Agder besluttet på en samling onsdag 13. april å danne et felles IKT-nettverk innen e-Helse og velferdsteknologi. Nettverket vil fungere som en referansegruppe til Regional koordineringsgruppe e-Helse og velferdsteknologi.