Aktuelt

Det skjer mye i de åtte Østre Agder kommunene. Her presenteres et utvalg av saker som pågår.
Studietur til Skellefteå i Sverige

Studietur til Skellefteå i Sverige

I tillegg til flere andre var også alle Østre Agderkommunenes næringssjefer invitert med Arendal kommune på studietur til Skellefteå. Fra tirsdag 31. januar til fredag 3.februar var 35 personer samlet for nye impulser i Sverige. Gruppen fikk nyttig info om...

Kvinnekonferansen TA PLASS!

Kvinnekonferansen TA PLASS!

Vel 75 påmeldte kvinner tok plass på Kvinnekonferansen som ble arrangert på Tvedestrands vgs 12. januar 2023. Agder fylkeskommune, NAV, Pågang næringshage og Østre Agdersamarbeidet hadde satt sammen et program som rettet seg mot kvinner og arbeidsliv. Landsdelens...

Dekomp samling på Nedenes skole

Dekomp samling på Nedenes skole

Onsdag 30. november hadde Nedenes skole i Arendal skole sin andre samling i Dekomp, kompetanseheving for lærere i grunnskolen. Våren 2022 gjennomførte skolen en Ståstedsanalyse. Denne dannet grunnlaget for kompetanseutvikling innenfor temaet «Vurdering og...

Muntlig gruppeeksamen for UiA studenter

Muntlig gruppeeksamen for UiA studenter

Onsdag 30. november hadde 30 UiA studenter eksamen i emnet Samskaping og innovasjon i offentlig sektor i auditoriet i Eurekabygget i Arendal. Under ledelse av professor James Karlsen og PhD-kandidat Emelie L. Eriksen har studentene gjennom høstsemesteret jobbet med...

Universitetsledelsen ved UiA på besøk i Østre Agder

Universitetsledelsen ved UiA på besøk i Østre Agder

29.november var Universitetsledelsen ved Universitetet i Agder på besøk i Østre Agder regionen. Turen startet i Åmli med besøk hos Bergene Holm hvor temaet var tre. Maya Twedt Berli informerte om klyngeutviklingsprosjektet Tre på Agder. Fabrikksjef Johan Mørland hos...

Vil bli barnehagelærere

Vil bli barnehagelærere

Ni studenter fra Østregionen er nå godt i gang med distriktsvennlig barnehagelærerutdanning (DBLU) Torsdag 10.november hadde Østre Agder kullet samling på Tvedestrand videregående skole. Studentene har allerede hatt praksisuker i barnehager i området og jobber nå mot...

Workshop med masterstudenter på UiA   

Workshop med masterstudenter på UiA   

Østre Agder jobber tett med UIA på mange områder. Torsdag 27.oktober inviterte masterstudentene på UiA til workshop på campus Grimstad. Som en del av faget Innovasjon og samskaping i offentlig sektor skal studentene i år se nærmere på problemstillinger rundt utforming...

Nyttige dager med Agder fylkeskommune

Nyttige dager med Agder fylkeskommune

Næringssjefer og representanter fra virkemiddelapparatet var samlet i Grimstad 25. og 26. oktober med fokus på temaet: virkemidler for det grønne skifter. Er vi rigget godt nok i Agder ? Spennende besøk på Fagskolen i Agder, I4 Helse, Norsk Katapultsenter og...

Pilot arealforvaltning

Pilot arealforvaltning

Syv kommuner skal utforme et felles regionalt arealregnskap for Østre Agder. Formålet er å eksperimentere med utviklingen av nye samarbeidsformer på areal- og naturforvaltning på tvers av kommunegrenser. Piloten skal bidra til at vi sammen finner nye måter å jobbe mer...

Hopp rett ned til innholdet