Agder Living Lab

Østre Agder er en aktiv deltaker i Agder Living Lab (ALL). Dette er et nytt prosjekt i Agder som har fokus på aktiv brukerinvolvering og systematisk test og utvikling av velferdsteknolopgi. ALL støttes av Helsedirektoratet og prosjekteier er Grimstad kommune gjennom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Aust Agder.

Brukeren i sentrum

Living Lab er et forskningskonsept. Konseptet er basert på en systematisk tilnærming med brukeren i sentrum som involverer både forsknings- og innovasjonsprosesser. Brukeren skal være en aktiv deltagende aktør, ikke bare som et objekt for forskning, men også som en kilde til nytenking og nyskaping.

Utprøving av nye løsninger

Agder Living Lab (ALL) skal være et tilbud til leverandører av velferdsteknologiske løsninger om å prøve ut nye løsninger/versjoner i en reell driftssituasjon. ALL skal være en arena som har andre rammer enn kunstige test-arenaer og der brukererfaringer (brukere, pårørende og ansatte) aktivt kan bidra til å kvalitetssikre, utvikle og forme leverandørenes løsninger.

Samarbeid med Universitetet i Agder

ALLsamarbeider tett med Universitetet i Agder og Senter for e-helse og omsorgsteknologi om test, utprøving og evaluering av nye teknologiske løsninger

 

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder
Silje Bjerkås
silje.bjerkas@grimstad.kommune.no
Telefon: 90820203