Responssentertjeneste og felles anskaffelse Agder

Bakgrunn:

Helsedirektoratet anbefalte i oktober 2014 kommunene å starte overgangen fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Samtidig kom Helsedirektoratet med anbefalinger til krav kommunene bør stille til leverandører av digitale trygghetsalarmer. Utskiftningen fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil gjøre det mulig å ta i bruk ny trygghetsskapende teknologi som kan bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området og Prosjektrapport om varslings- og lokaliseringsteknologi beskriver noe av utfordringsbildet.

Det er også behov for å skifte ut og ta i bruk oppdatert teknologi på varslingsanleggene på enkelte av sykehjem. Dette bl.a. på grunn av at reservedeler til eksisterende teknologi i enkelte tilfeller ikke lengre er tilgjengelig, og at dagens varslingsanlegg ikke er tilpasset det reelle brukerbehovet.

I februar 2016 ble det i besluttet at det i Agder etableres en regional responssentertjeneste i kommunal regi, sammen med en felles anskaffelse av trygghetsalarmer med tilhørende trygghetsteknologi. Dette organiseres som et felles prosjekt «Responstjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi» .

Status:

Det er så langt 21  Agderkommuner som har skrevet under på tilslutningen til felles anskaffelse av trygghets-, varslingsteknologi, teknisk drifts- og responssenterløsning. Dette utgjør over 90 % av innbyggertallet på Agder.

Kommunene som har tilsluttet seg er: Arendal, Marnardal, Audnedal, Lindesnes, Vegårshei, Lillesand, Froland, Gjerstad, Iveland, Tvedestrand, Songdalen, Risør, Birkenes, Åseral, Kvinesdal, Grimstad, Mandal, Vennesla, Søgne, Åmli og Kristiansand.

Kontaktinformasjon:

Gro Anita Grelland Fosse
Prosjektleder

Adresse:
Rådhusgata18, rådhuskvartalet,
1. etasje

Telefon:
+ 47 98 06 27 50

Epost:
Gro.Anita.Grelland.Fosse@Kristiansand.Kommune.no

Aktuell informasjon:

Les mer på:
www.kommunalresponssentertjeneste.no/