Fagutvalg for digitalisering

Fagutvalget for digitalisering, tidligere fagutvalg e-helse- og velferdsteknologi ble etablert 28.mai 2013. Målet var økt satsing innenfor fagfeltet for å møte fremtidens muligheter og utfordringer. I 2014 ble det ansatt en e-helse- og velferdsteknologi koordinator i 100% stilling for å ytterligere styrke satsingen i regionen. Stillingen er nå omgjort til digitaliseringsrådgiver for helse, omsorg og levekår.

 

Målsetting:

Fagutvalg for digitalisering skal bidra til at medlemskommunene i fellesskap utnytter mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren med sikte på å bidra til nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren.

Organisering:

Østre Agders fagutvalg skal være en undergruppe for Helse- og omsorgslederforum (HLF). Fagutvalget består av en fagmedarbeider fra hver deltakende kommune, en representant fra tannhelsetjenesten, KS e-Komp samt to representanter fra IKT Agder hvorav en av representantene er forvaltningssansvarlig helse. Ved behov kan statlige myndigheter/virksomheter gis observatørstatus. Samhandlingskoordinator Østre Agder deltar i fagutvalgsmøtene som HLF representant.

Hamsa Ganic forvaltningsansvarlig helse IKT Agder har sekretariatsfunksjon for forvaltning. Christina Bjørke Berntsen digitaliseringsrådgiver Østre Agder interkommunale politiske råd har sekretariatsfunksjon for innovasjon.

Kontaktinformasjon:

Jan Øyvind Evensen
Leder

Adresse:
Sam Eydes plass 2, 4891 Arendal
Telefon:
99296194
Epost:

jan.oyvind.evensen@arendal.kommune.no

Christina Bjørke Berntsen

Digitaliseringsrådgiver

Adresse:
Sam Eydes plass 2, 4891 Arendal
Telefon:
90605857
Epost:
Christina.Bjorke.Berntsen@arendal.kommune.no