Fagutvalg for digitalisering

Fagutvalget for digitalisering, tidligere fagutvalg e-helse- og velferdsteknologi ble etablert 28.mai 2013. Målet var økt satsing innenfor fagfeltet for å møte fremtidens muligheter og utfordringer. I 2014 ble det ansatt en e-helse- og velferdsteknologi koordinator i 100% stilling for å ytterligere styrke satsingen i regionen. Stillingen er nå omgjort til digitaliseringsrådgiver for helse, omsorg og levekår.

 

Målsetting:

Fagutvalg for digitalisering skal bidra til at medlemskommunene i fellesskap utnytter mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren med sikte på å bidra til nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren.

Organisering:

Østre Agders fagutvalg skal være en undergruppe for Helse- og omsorgslederforum (HLF). Fagutvalget består av en fagmedarbeider fra hver deltakende kommune, en representant fra tannhelsetjenesten, KS e-Komp samt to representanter fra IKT Agder hvorav en av representantene er forvaltningssansvarlig helse. Ved behov kan statlige myndigheter/virksomheter gis observatørstatus. Samhandlingskoordinator Østre Agder deltar i fagutvalgsmøtene som HLF representant.

Hamsa Ganic forvaltningsansvarlig helse IKT Agder har sekretariatsfunksjon for forvaltning. Christina Bjørke Berntsen digitaliseringsrådgiver Østre Agder interkommunale politiske råd har sekretariatsfunksjon for innovasjon.

Innkalling

Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 21.jan. 2021. Innkalling til møtet.

Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 3.feb. 2021. Innkalling til møtet.

Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 5.mars. 2021. Innkalling til møtet.

Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 16.apr. 2021. Innkalling til møtet.

Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 9.aug. 2021. Innkalling til møtet.

Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 21.aug. 2021. Innkalling til møtet.

Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 10.sept. 2021. Innkalling til møtet.

Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 15.okt. 2021. Innkalling til møtet.

Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 19.nov. 2021. Innkalling til møtet.

Referat fra fagutvalg for ehelse og digitalisering 17.des. 2021. Innkalling til møtet.

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:

Jan Øyvind Evensen
Leder

Adresse:
Sam Eydes plass 2, 4891 Arendal
Telefon:
99296194
Epost:

jan.oyvind.evensen@arendal.kommune.no

Christina Bjørke Berntsen

Digitaliseringsrådgiver

Adresse:
Sam Eydes plass 2, 4891 Arendal
Telefon:
90605857
Epost:
Christina.Bjorke.Berntsen@arendal.kommune.no