Praktisk kompetanseheving for 210 skolefolk fra Arendal og Grimstad

Praktisk kompetanseheving for 210 skolefolk fra Arendal og Grimstad

210 ansatte fra skoler i Arendal og Grimstad skapte liv og røre på Tyholmen Hotell onsdag 20. mars. Fra Arendal deltok Eydehavn, Flosta, Strømmen, Myra, Nedenes og Stinta skole. Fra Grimstad deltok Holviga skole. Dette var Fellessamling skolene selv hadde ønsket....

Skifte av administrativ leder for Østre Agder-samarbeidet IPR

30.april 2024 blir det skifte av administrativ leder for samarbeidet. Ole Jørgen Etholm som har hatt lederansvar helt tilbake til 2008 når samarbeidet ble etablert går av med pensjon. Siri Sølvberg Andersen er tilsatt som ny administrativ leder: Hun kommer fra en...
Hopp rett ned til innholdet